Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil forbedre potetkvaliteten gjennom lagringstida

Prosjektet Potetfrit ser på hvordan ulike lagringsstrategier kan bidra til å forbedre friteringskvaliteten i industripoteter.

KVALITET: Gjennom et treårig prosjekt håper NIBIO at de skal få kunnskap om potetlagring, som skal hjelpe produsentene med å holde på kvaliteten gjennom lagringstida. Foto: Marit Glærum
KVALITET: Gjennom et treårig prosjekt håper NIBIO at de skal få kunnskap om potetlagring, som skal hjelpe produsentene med å holde på kvaliteten gjennom lagringstida. Foto: Marit Glærum

En utfordring med poteter som skal brukes til å lage potetgull og pommes frites, er at den høye temperaturen i foredlingsprosessen, kan gjøre at potetene produserer det kreftframkallende stoffet akrylamid. Akrylamid finnes i matvarer med høyt stivelsesinnhold, og mengden vil avhenge av hvor mye sukker og asparginsyre maten inneholder.

– Det har blitt mer kunnskap om og fokus på dette stoffet de siste ti åra, og det finnes grenseverdier for hvor mye maten vi spiser, kan inneholde, forteller Pia Heltoft fra NIBIO.

HELTOFT LEDER nå et prosjekt som ser på hvordan ulike faktorer rundt lagring av industripoteter, kan bidra til å holde sukkerinnholdet i potetene nede og dermed redusere produksjonen av akrylamid når potetene fristyrstekes.

Prosjektet, som er et samarbeid mellom NIBIO, Hoff, Orkla og Maarud, går ut på å undersøke kvaliteten på poteter på lager hos 30 forskjellig potetprodusenter rundt om i landet. I forsøket inngår potetsortene Lady Claire og Peik. Forsøksmaterialet har blitt dyrket på NIBIO Apelsvoll, for å sørge for at potetene har samme utgangspunkt før de skal på lager.

– Vi ser på ulike faktorer rundt lageret, som temperatur, luftfuktighet og ventilasjon, og måler sukkerinnhold i potetene, forklarer Heltoft.

NIBIO-forsker Pia Heltoft  Foto: Benjamin A. Ward
NIBIO-forsker Pia Heltoft Foto: Benjamin A. Ward

HITTIL HAR FORSØKET foregått i to år, og forskerne er nå i gang med å dyrke poteter til prosjektets siste lagringssesong.

– Selv om vi ikke er helt ferdige med prosjektet, ser det ut som temperaturen på lageret, er det som påvirker sukkerinnholdet mest, forteller Heltoft.

Desto lavere temperatur, jo høyere blir sukkernivået. Dessuten kan det virke som om ustabile temperaturer heller ikke er heldig for kvaliteten.

– Industripotetene bør helst lagres på åtte grader, og de som har klart å holde en jevn temperatur gjennom hele lagringssesongen, får gjerne best kvalitet. Vi ser også at Lady Claire er litt mindre temperatursensitiv enn Peik, sier hun.

I TILLEGG TIL KARTLEGGINGA som foregår ute hos produsentene, kjører NIBIO flere småskalaforsøk i forsøkslagrene.

De tester her flere potetsorter til chips og pommes frites, og ser blant annet på hvordan ulike temperatur- og CO2-behandlinger påvirker potetkvaliteten og sukkerinnholdet.

– Vi tester om rekondisjonering, det vil si oppvarming til femten grader i tre uker, kan brenne av noe av sukkeret. Det kan virke som det har effekt, men det øker samtidig risikoen for groing, forteller Heltoft.

GRUNDIG: Forskerne har undersøkt temperatur, luftfuktighet og ventilasjon på lagrene, for å se hvordan det påvirker sukkerinnholdet i potetene. Foto: NIBIO
GRUNDIG: Forskerne har undersøkt temperatur, luftfuktighet og ventilasjon på lagrene, for å se hvordan det påvirker sukkerinnholdet i potetene. Foto: NIBIO

For å motvirke groing på lager, er det mulig å utsette potetene for antigrobehandling. Under behandlinga stenges ventilasjonen i lagrene av i 48–72 timer, noe som kan forårsake høye CO2-nivåer.

– Vi var interesserte i å finne ut hvordan CO2-verdiene på lagrene påvirker sukkerinnholdet, men det kan se ut som potetene ikke blir sterkt påvirket av dette, og at det er trygt å kjøre antigrobehandling, uten at kvaliteten forringes, sier hun.

Neste artikkel

Sirkulærøkonomisk potetgullindustri