Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil motivere for mer økokorn

NLR Innlandet starter prosjekt.

ØKES: Det trengs mer økologisk korn dersom vi skal kunne produsere norsk, økologisk kraftfôr, påpeker NLR Innlandet. Foto: Marit Glærum
ØKES: Det trengs mer økologisk korn dersom vi skal kunne produsere norsk, økologisk kraftfôr, påpeker NLR Innlandet. Foto: Marit Glærum

– Etterspørselen etter økologiske produkter øker, men produksjonen, og særlig av økologisk korn, holder ikke tritt. Gjennom et treårig prosjekt ønsker NLR Innlandet å motivere flere bønder til å dyrke økologisk korn, skriver de på sine sider.

Salget av økologisk produserte melkeprodukter og egg, går godt, men dessverre holder ikke norsk, økologisk kornproduksjon tritt med det økende behovet for økologisk kraftfôr.

– Importandelen i økologisk kraftfôr er vesentlig høyere enn for konvensjonelt. Mer norsk areal må legges om til økologisk produksjon, og i Innlandet har vi gode muligheter for å lykkes med økologisk korndyrking, sier Kari Bysveen, rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet og prosjektleder.

NLR Innlandet ønsker derfor å bidra til at flere konvensjonelle kornprodusenter legger om til økologisk produksjon. De forteller at de gjennom gode fagmøter og informasjonstiltak, skal belyse mulighetene innenfor økologisk korndyrking.

– Vi registrerer en viss interesse for økologisk korndyrking. I kombinasjon med potensial for økt omlegging, har vi tro på at vi kan øke andelen økologisk korndyrking i fylket, sier Bysveen.

Økoareal

I den offisielle statistikken over økologisk areal finner vi at Innlandet fylke produserte korn på 8 347 dekar i 2020. Dette utgjør drøye 13 prosent av det totale økologiske kornarealet i landet i 2020. Viken fylke dyrker desidert mest økologisk korn, med 33 968 dekar i 2020.

Kilde: NLR Innlandet

Neste artikkel

Kritisk for høstkornet i øst