– Jeg har funnet en del øremerker som er knekt i den ene sammenføyninga med tappen, sier Bredal.

I et innlegg på facebookgruppa «Venner av norsk landbruk» skriver Bredal at han kjenner at panikken tar ham. I skrivende stund har over 160 lesere kommentert innlegget. Gjennomgangsmelodien er at øremerkene til OS ID har for dårlig kvalitet, og at Mattilsynet er altfor strenge når de skal håndheve reglene.

HVIS MATTILSYNET kommer på besøk, er du ferdig. Jeg har opplevd at noen av deres inspektører er svært strenge, sier Bredal, og legger til:

– Skulle jeg ha gjort som Mattilsynet krever, skulle jeg ha merket dyra straks jeg oppdaget at noen manglet øremerker. For å gjøre dette, måtte jeg tatt dyra hjem og fiksert dem i fanghekk. Dette ville fort ha tatt en arbeidsdag.

Bredal forteller at det kun var de kalvene som var merket i våres, som alle hadde intakte øremerker. Han har nå bestilt erstatningsmerker fra OS ID og har måttet utsette å sende en okse til slakt.

EN AV DEM SOM HAR engasjert seg i debatten på Facebook, er Jan Terje Vatland. Han oppfordrer Nortura, Tine, Bondelaget og Småbrukarlaget til å komme på banen. Vatland foreslår at man bør få anledning til å merke kalvene midlertidig, og senere sette inn en chip.

– Når de klarer å gjøre dette på hund, katt eller hest, bør de også klare det på storfe. Det vil være lettere å skanne elektroniske merker hos slakteriene, enn det er for oss å sette inn erstatningsmerker. Dette vil dermed fjerne all tvil om hvilket individ som har kommet inn. Jeg forsøkte nettopp å sette merker på okser der nakkene var så store at jeg ikke fikk lukket fanghekkene. Skal man snakke om HMS, er dette den største risikosporten som utføres, i hvert fall hos meg, selv om dyrene ellers er svært rolige, sier han.

VATLAND HAR 50 OKSER, i hovedsak NRF og charolais.

– Jeg har glatte vegger og standard fronter i driftsbygningen. Likevel er det en god del okser som mister merkene. Det er ikke slik at dyrene står og river dem av seg, de detter ut sakte, men sikkert. Hovedproblemet er at systemet er veldig sært. Du risikerer at de kasserer kjøttet, på grunn av noen plastmerker. Dette må det vel finnes en bedre løsning på. Det er ikke slik at bøndene prøver å lure seg til å levere dyr som ikke er registrert, sier Vatland.

Han forteller at han har vært fristet til å be dem som har laget systemet, om å komme og sette i merker på 1,1 tonns tunge okser.