Bidrar til å utdanne elektrikere

Bruk av strøm og jording i fjøs har blitt kunnskapsbasert underholdning for familier sommerstid, og kunnskapssenter for elektrikere vinterstid.

ELEKTRO: Når det ikke er turister i Hunderfossen Eventyrpark, bruker Bjørn Kleiven den nye fjøsutstillinga til å utdanne elektro­elever, lærlinger og el-kontrollører i landbruksfaglige problemstillinger.
ELEKTRO: Når det ikke er turister i Hunderfossen Eventyrpark, bruker Bjørn Kleiven den nye fjøsutstillinga til å utdanne elektro­elever, lærlinger og el-kontrollører i landbruksfaglige problemstillinger.

Neste artikkel

Unge gründere laget spaltevasker