Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Disse nyhetene får pris på Agroteknikk

I alt 7 produkter kan smykke seg med Agroteknikks grullmedalje, mens 17 har fått sølv. Og nytt av året er Agroteknikks innovasjonspris.

Bredden i nyhetene på Agroteknikk er større enn noen gang, og gledelig er det at det er mange norske produkter som har nådd opp i årets kåring. Tre av gullmedaljene går til norske oppfinnelser som er er til salgs under Agroteknikk, og seks av sølvmedaljene.

Kravene til Agroteknikknyhetene

Offisiell Agroteknikk-nyhet

Produktet skal ikke ha vært lansert, markedsført, vist eller solgt i Norge før 1. januar 2021.

Produktet, eller deler av produktet, skal være nytt. Dersom det er en videreutvikling av et eksisterende produkt, skal produktet inneholde en vesentlig endring i funksjon, design, tekniske spesifikasjoner eller liknende.

Hvis et produkt lanseres under nytt merkenavn kvalifiserer dette som nyhet. Produktet skal presenteres på Agroteknikk 2021 og være tilgjengelig for kommersielt salg.

SØLV

For å bli vurdert til sølv, skal produktet utover å oppfylle kravene til Offisiell Agroteknikk-nyhet også inneholde forbedringer som i tillegg oppfyller minimum et av følgende kriterier:

* Vesentlig økt effektivitet

* Redusert miljøbelastning

* Gjennom konstruksjon/framstilling/bruk ha forbedret bærekraft og/eller forlenget livssyklus

* Bedre agronomi

* Bedre økonomi

* Bedre bruksegenskaper

* Forbedring av arbeidssituasjon for bonden

* Forbedring av dyrevelferd

* Forbedring av helse, miljø og sikkerhet

* Forbedret handtering av data/forenklet dataflyt

* Forbedret samvirke med andre elementer, fysisk eller digitalt, medregnet

* forbedret kompatibilitet

GULL

For å bli vurdert til gull, skal produktet i tillegg til kravene til sølv-nyhet, også oppfylle minst ett av følgende krav:

Produktet inneholder en funksjon som ikke er sett tidligere, løser en oppgave som ikke er løst tidligere, eller løser en eksisterende oppgave på en ny måte.

Produktet skal på en særskilt måte ha forbedringer innen bærekraft, livssyklus, og/eller kompatibilitet.

Produktet har egenskaper som gjør at det på en særskilt måte skiller seg fra andre

JURYENS INNOVASJONSPRIS

Mange aktører gjør en solid jobb i å utvikle helt nye maskiner, konsepter og tjenester for

landbruket. Juryen ønsker å hedre viktige nyvinninger, også i de tilfellene hvor produktet enda ikke er kommersielt tilgjengelig. Derfor har juryen besluttet å innføre en egen pris for dette.

Her kan juryen på selvstendig og bredt grunnlag, tildele null, en eller flere innovasjonspriser, samt hvis det faller seg naturlig: gi høvelige tilleggsbetegnelser.

For å bli vurdert til innovasjonsprisen, må produktet i vesentlig grad oppfylle vilkår som for sølv eller gull, samt ha tydelig norsk relevans. Produktet kan ha vært vist før 1. januar 2021, men det må like fullt kunne betegnes som «nytt».

Medaljene spenner helt fra traktorer som får kreftene sine fra elektrisitet og metan og andre oppfinnelser som kan være med å løse klimautfordringene i landbruket, til produkter som gjør arbeidet enklere for bonden.

Dette er juryen

Nyhetsjuryen Agroteknikk 2021: Fra venstre: Jogeir Agjeld (NLR, juryleder), Dag Idar Jøsang (Norsk Landbruk), Hans Christian Endrerud (Høyskolen Innlandet), Erik Brodshaug (Tine), Magnus Mo Opsahl (Bedre Gardsdrift), Siri Josefine Mo (NLR).

VI BEGYNNER MED INNOVASJONENE

Landbruket drives framover av innovasjoner, og noen av dem rekker å bli gamle nyheter før de faktisk er på markedet. Derfor har Agroteknikk en egen pris for å fange opp innovasjoner. Her er de:

Egenpatentert sålabb

Sulerud AS’ nye sålabb har ei tinde som kan justeres trinnløst ettersom behovet for jordløsning endrer seg uten at sådybden påvirkes. Tinden kan kjøres ned til 30 cm. Ut fra denne slippes gjødsla i en større del av sjiktet, med brorparten på 6-10cm dybde.

I samme spor bak tinda følger en vingelabb for såkorn og startgjødsel som føres opp og ned på ei stang. Hver vingelabb har individuelle trykksylinder og dybdehjul. Labbene legger såfrøet i to «belter» på ca. 5 cm. Det gjør at selv om avstanden mellom labbene er 33 cm, er ikke radavstanden mellom såfrøene mer enn 14 cm. Det fører til at du rører minst mulig jord, men fortsatt holder deg nede på en relativt tett radavstand.

Vingelabbene gjør at såkornet alltid havner i svart jord. Full gjennomskjæring gjør at du får en såle hvor såkornet ligger og forsynes med vann av kapillærkreftene. Du får heller ingen problemer med halm, slik du kan få med skållabber. Det kan gjødsles hardere enn med andre direktesåmaskiner.

Sålabben får heder fordi den er et godt stykke i riktig retning for direktesåing, med presis frøplassering og to ulike gjødslingssoner.

Sulerud, Stand D01-08b

Nyskapende autonom redskapsbærer

Norske AutoAgri er en autonom redskapsbærer, som kan erstatte mange av arbeidsoppgavene til en vanlig traktor, men på en måte som vi aldri har sett før. Den har elektrisk drivlinje og 360 graders sving på alle hjul. AutoAgri er under utvikling og dermed ikke i ordinært salg ennå.

Med lav totalvekt, lav fart og redskaper festet i trepunktsfestet mellom fram- og bakhjulene, blir vektfordelinga gunstig og jordpakking redusert. Redskapsbæreren kommer både i hel-elektrisk utgave og som plug-in hybrid, og er derfor svært kostnads- og klimavennlig.

AutoAgri er utstyrt med kategori 2 trepunktsfeste, kraftuttak og hydraulikk som er tilpasset redskaper man bruker på en tradisjonell traktor. Bruksområdet er både innenfor landbruk, park og anlegg.

AutoAgri, Stand D01-08

Ruster ikke i fjøset

De siste årene har fjøsinnredning som ruster, vært et stort tema i landbruket. Fjøssystemer har kommet opp med en løsning der de bruker trestolper støpt inn i to lag med PE-plast i stedet for stolper i stål. Dermed omgår de alle problemer med rust på innredninga. Stolpene blir produsert av Wopas i Hallingdal.

Bruk av metaller med ulike elektrodepotensial i et fjøsmiljø gir grunnlag for galvanisk korrosjon, og dermed aggressive rustangrep. Dette, sammen med jording av innredning, utilsiktet sammenkobling av metaller, som armeringsjern og forsinket innredning, kan også gi rustutfordringer.

Ved å støpe ned Wopas-stolper til å henge innredninga, isoleres stålet i innredninga vekk fra bygget, slik at korrosjon i innredninga ikke blir et problem. Stolpene leveres i flere lengder og er like solide som tilsvarende stolper i stål.

Fjøssystemer, Stand A1-01

DISSE SJU FORTJENER GULL

Juryen har plukket ut følgende sju nyheter til å få Agroteknikk sin gullmedalje i 2021.

Fra radiobjølle til driftsstyring

FindMy tar det digitale systemet rundt radiobjellene over på et nytt nivå med, sin nye programvare FindMy TIB. Med utgangspunkt i en nettbasert løsning samles alt av posisjonsregistreringer, både ferske og historiske. Nå kan posisjonene koples mot individnummer og ikke bare mot bjelle-ID. Hvis søye 70044 gikk med sporing i 2019 og 2020, men ikke i år, kan du sjekke den arkiverte sporingsloggen, for å få et hint om hvor det kan være smart å lete.

Du kan hente ut kart som viser beitetrykk, eller i hvilke områder eller til hvilke tider det er utslag på stressalarmen. FindMy TIB kan importere data fra Animalia, og dermed kan data for tilvekst, tap eller annen interessant info fra Husdyrkontrollen koples til kartet. Hvis andre brukere og beitelag med FindMy gir deg lov til det, kan du også se deres registreringer. Det åpner for nye strategier for tilsyn, sanking og beitestyring, i og med at dyra ikke alltid har de samme tankene om grenser som folk.

En egen geofence-funksjon kan gi pushvarsel og hyppigere sendinger for individer som krysser definerte grenser. Dette benyttes allerede for å varsle togførere om tamrein langs Nordlandsbanen. Verktøyet fungerer på mobil, nettbrett eller datamaskin, og er rigget for mulige framtidige utvidelser. Dermed tar FindMy steget fra å være et sporingssystem, til å være et bredt driftsstyringsverktøy, som kobler og gjør tilgjengelig flere datakilder.

Findmy, Stand D02-11

Agri Kontroll holder oversikt

Agri Kontroll er et kontroll- og overvåkingssystem. Den ene enheten er en kontrollboks, for eksempel plassert i traktoren som driver møkkpumpa, eller det du ellers kan tenke deg av maskiner som går på sjølstyr. I den andre enden har du mobiltelefonen eller et nettbrett, for systemet kommuniserer via Internett.

Systemet lar deg betjene opp til 16 aktive knapper/funksjoner til pumpetraktor og utstyr, og du kan ha opptil fire kameraer. Det gir mulighet til å overvåke både pumpetraktor og omgivelsene rundt. Du kan følge med på turtall, dieselnivå, varme eller andre alarmer. Fjernbetjeninga lar deg åpne og stenge kraner, slå av og på tilkoblede funksjoner på traktoren, eller for den del stoppe traktoren om det behøves, nærmest uten forsinkelse.

Agri Kontroll er først og fremst laget for slangespredning, men passer også annet arbeid. Denne hjelperen tar overvåking og fjernbetjening til neste nivå, også på eldre traktorer.

Agri Produkter, Stand A1-14

Gjenvinner næring fra gjødsla

Her er gamle tanker på en helt ny måte: Lely Sphere skiller den faste og flytende gjødsla, for å gi bedre utnyttelse og reduserte klimagassutslipp. Men også den tredje fraksjonen, nemlig gjødselgassene, tas hånd om.

Systemet gjenvinner næringsstoffer fra både tørrgjødsel, urin og fra gassene som danner seg i fjøset. Den faste delen av gjødsla samles med skraproboten Lely Collector. Urinen trekker gjennom det spesielle gulvet og går i kjelleren. Gassene og fjøslufta som dannes i flytrennene og gjødselkjelleren, suges inn i en maskin på utsiden av fjøsveggen. I denne maskinen, kalt N-Capture, tas opptil 70 prosent av ammoniakken ut av lufta, og ammoniumnitratet og ammoniumsulfatet lagres i en tank.

Tørrgjødsla inneholder organisk nitrogen og fosfat, mens urinen i hovedsak inneholder kalium. Dette gjør at du kan utnytte gjødselverdien i gjødsla mer effektivt. På denne måten utvinner du mellom 10 og 20 kilo nitrogen fra hver melkeku i løpet av ett år.

Fjøssystemer, Stand A1-01

Alltid i rett posisjon

Skal du drive presisjonslandbruk, hjelper det lite å kjøre med to centimeters nøyaktighet sideveis om redskapen går skeivt. SoilMate Leveler består av to bokser: En på traktoren og en på redskapen. Du bruker mobiltelefonen som terminal. De to boksene monteres med kraftig, dobbeltsidig teip. Så stiller du inn redskapen slik at den er i korrekt posisjon, kvitterer ut dette på mobilen og går i gang med arbeidet.

De to boksene kommuniserer med hverandre, og på mobilskjermen ser du hvis redskapens posisjon i forhold til traktoren kommer ut av stilling. Det kan være at såmaskinen endrer vinkel etter hvert som såfrøtanken tømmes, at du uforvarende dulter borti en hydraulikkspak, eller at du må løfte litt ekstra når maskinen går i transport. Nå slipper du å sjanse på at du justerer sånn omtrent tilbake til riktig posisjon.

Målet er å legge til rette for best mulig agronomi. Ei rett innstilt harv bruker mindre diesel. Såfrø på korrekt dybde i godt såbed spirer jevnere og gir bedre forutsetninger for jevn og god avlingskvalitet. Her er valg både for slept og trepunktsmontert redskap. Du kan lagre innstillingene for å lette jobben neste gang.

Systemet er særlig tiltenkt jordarbeidingsredskaper, handelsgjødselspredere og sprøyter, men kan strengt tatt benyttes på alle redskaper hvor riktig innstilling er et poeng. Hele systemet er utviklet og produsert i Norge, og leveringa starter utpå nyåret i 2022.

SoilMate, Stand F-02

Første eltraktor

Verdens første serieproduserte traktor med ren, elektrisk drift heter Farmtrac 25 G. Kompakttraktoren er utstyrt som en konvensjonell traktor, og har trepunktskobling med en løftekraft på 500 kilo, samt differensialsperre og kraftuttak med 540 og 540E o/min som alternativ.

Traktoren har firehjulstrekk, og effekten er på 15 kW. Strømmen henter den fra et 72V Li-Ion batteri, og Farmtrac har en effektiv brukstid på inntil fem timer på en lading. Transmisjonen har tre gruppegir, og eltraktoren kan utstyres med frontlaster.

Med null utslipp av klimagasser er den støysvake traktoren spesielt godt egnet til innendørsarbeid, enten det er i gartneri, industribygg eller fotballhaller.

Rent teknisk har lille Framtrac 25 G kun én nyvinning, og det er at forbrenningsmotoren er byttet ut med en elmotor og tilhørende batteripakke. Men et sted må man starte, så får heller de mer sofistikerte løsningene komme etter hvert.

Elmaas, Stand D01-05

Metan som drivstoff

For å bidra til lavere utslipp i landbruket, har New Holland utviklet den aller første serieproduserte traktoren som bruker komprimert metangass som drivstoff. Traktoren reduserer utslippene av CO2 med ti prosent, mens partikkelutslippene reduseres med hele 99 prosent.

Bortsett fra motoren er det lite som skiller metantraktoren fra en vanlig New Holland T6.180. Motoren er nyutviklet av FPT i Italia, har seks sylindre, 180 hk makseffekt og et dreiemoment på 740 Nm.

Den ordinære metantanken er plassert der dieseltanken normalt ligger, men det er også mulighet for en ekstra tank framme på fronthydraulikken.

New Holland har gjennom flere år vist konsepter med alternative drivstoff. Nå er traktoren i serieproduksjon, som et bevis på at det er mulig å bygge traktorer med andre drivstoff enn diesel.

A-K maskiner, Stand C02-19

Kamera gir deg storfevekta

For mange storfebønder er det en praktisk utfordring å veie dyr, og en fysisk vekt er kostbar. Det er en utfordring å ta 200-dagersvekt på beite og det samme med 365-dagersvekt eller veie dyret før slakting. All slik handtering er dessuten risikofylt.

Med den nyeste versjonen av Agroninja Beefie 3D kan du få dyrets vekt med å bruke en app og et 3D-kamera på mobiltelefonen. Det eneste du trenger, er å feste 3D-kameraet på baksiden av telefonen, registrere rase, fødselsdato og kjønn i appen, og ta bilde av dyret i profil. Da får du vekta på dyret opp på skjermen, med 95 prosent nøyaktighet.

Når veiejobben er ferdig, kan registreringene eksporteres til et regneark på datamaskinen. Fungerer på de fleste raser, men foreløpig bare på Android-telefoner.

Ole Sivert Bomo ENK, Stand A1-18

HER ER ÅRETS SØLVNYHETER

Blant årets nyheter juryen fant verdig en sølvmedalje, finner vi alt fra en mer miljøvennlig rundballefilm, dyrehenger og nøkkelfri traktor, til ny og nyttig programvare, kurs og kjettingretur. Her er alle 17:

Mobil gardskran

Bjørnars Auto AS har tatt inn ei gardskran fra Stepa. Denne krana har et understell som minner om en hjulgraver og skal komme seg fram de fleste plasser. Denne kombinerer egenskapene til en minilaster, en teleskoplaster og ei lastebilkran. Den skal kunne stable rundballer tre ganger høyere enn en traktor, og ta ut av en tårnsilo ned til 10 meters dybde. Med teleskop både på bom og stikke har den en rekkevidde på 13,5 meter rett opp og 12 meter horisontalt. På 10 meters arm løfter den 600 kilo. Kombinasjonen av allsidighet og smidighet gjør Stepas sjølgående gardskran interessant.

Bjørnars Auto, Stand A1-33

Både styrer og gir råd

Lely Horizon er et nytt driftsstyringssystem for melkeprodusenter. Det viser deg ikke bare data fra melkeroboten, men setter også opp prognoser og foreslår hva du kan gjøre for å optimalisere drifta. Den kan hjelpe deg med å klassifisere forskjellige melkeprofiler på bimodalitet. Algoritmene i systemet er basert på erfaringer fra tusenvis av melkeprodusenter og har dermed gjort at systemet har blitt smartere. Den samarbeider også med data fra andre leverandører. Alt dette er samlet i én app. Vi mener Horizon skiller seg ut ved at den gir konkrete forslag til hva du bør gjøre av behandling eller utrangering.

Fjøssystemer, Stand A1-01

Skånsom dyretransport

Metsjös nye dyrevogner, kalt MetaMove, kommer uten hjulbrønner. Dette har de løst ved at de har hydraulisk justering av hjulene både i høyden og bredden. Ved kjøring står hjulene under hengeren. Når hengeren skal senkes skytes hjulene ut på siden for så å kunne senke planet. Alt betjenes med traktorens hydraulikk. Når hjulbrønnene er borte er det mindre fare for at dyrene skader seg under transporten. Å kunne senke hengeren nært bakkenivå gjør også gangen inn og ut av hengeren langt mindre begivenhetsrik. Vi mener dette er med på å forbedre dyrevelferden.

Felleskjøpet Agri, Stand B01-14

Dokumenterer strøinga

Tokvam har nå en løsning for dokumentasjon på sine SV5000- og SV8000-strøvogner. Dokumentering av strøing er et krav fra mange veg-eiere, og derfor etterspurt av mange entreprenører. Strødataene kobles opp mot det eksisterende GPS-systemet som brukes, og dokumenterer hvor det er strødd og hvor stor mengde det er strødd. Dette er en god og nærmest nødvendig løsning for å oppfylle dokumentasjonskravene i dag. Samtidig forenkler det arbeidsdagen til entreprenørene, og kapasiteten til brøytetraktorene kan utnyttes også til strøing.

Tokvam, Stand B01-14

Kursportal for landbruket

Agrilogg har kommet med Agrikurs, en kursportal for landbruket. Portalen består av heldigitaliserte kurs med kommunikasjonsflyt som sikrer at deltakerne har alt på en plass. Både kurs, kompetanse og kursbevis blir samlet i portalen. Kursholderen har en egen inngang og systemet er satt opp med en betalingsløsning, slik at kursholderen har full kontroll. Her kan du får kurs i hva som helst når som helst, og den ofte mest etterspurte kunnskapen, nemlig «hvor er kursbeviset» får et enkelt svar.

Agrilogg, D03-14

Redskap for vekstavslutting

AgXtend Zasso X-Power er ment for vekstavslutting. Dette blir nå testet ut for å se om det kan erstatte Reglone i potet og bruken av glyfosat i parker og grøntanlegg, mellom belegningsstein eller i grusganger. Redskapet er med i forskningsprosjektet SUSWECO, et samarbeid mellom med Nibio og NLR.

Maskina består av en kraftig strømgenerator og et arbeidsorgan hvor det henger ned elektriske ledere. Når disse kommer i kontakt med planten, og strømmen ledes gjennom plantevevet, dør planten.

Vi mener en kjemikaliefri metode for å bekjempe uønska plantevekst er verdt å framsnakke.

A-K maskiner, Stand C02-19

Fra skrap til stål for nye kjettinger

Bortlagte og oppbrukte kjettinger er materialressurser på avveie. Lilleseth Kjetting tar grep med den nye returordninga si: Du tar med de gamle kjettingene til forhandleren når du skal kjøpe nye, legger disse i en konteiner, og får rabattkode på nye kjettinger.

I første omgang vil løsningen være manuell, men Lilleseth har i to år samarbeidet med Telenor, Innovasjon Norge, Klosser Innovasjon og NMBU for å utvikle en nasjonal modell med automatiserte metallretur-konteinere. Den manuelle konteineren og kjettingpanten er første trinn i en bærekraft-strategi for å smidig resirkulere langt mer av det Lilleseth omtaler som varige materialer.

Lilleseth Kjetting, Stand D03-25

Automatikk for eldre redskaper

iQblue connect fra Lemken er en ettermonterbar modul som kan gjøre eksisterende mekaniske redskaper mer automatiserte hvis du har en traktor med IsoBus-systemet Tractor Implement Management (TIM). Systemet kan eksempelvis brukes til å rette opp pløyinga etter definerte kjørelinjer eller justere harvedybda, for eksempel om du vil variere automatisk etter jordkart eller biomassekart. Systemet gir instruks til traktorens hydraulikkventiler for å betjene redskapene automatisk. iQblue har integrert GPS-mottaker og agrirouter-grensesnitt.

Norwegian Agro Machinery, Stand D01-25

Lager tildelingskart av hva som helst ...

... nesten. Har du posisjonsbestemte variasjonskart, kan du laste det opp i det splitter nye verktøyet CropMap fra Dataväxt. Her kan du legge inn jordprøver, avlingskart, biomasekart og nær sagt hva som helst ellers, bare det er posisjonsbestemt.

Du kan stille opp flere kart side om side, og ut fra dette vurdere hva som har mest å bety for variasjon i avling eller kvalitet. Ved at du kan sammenligne sånn, er det lettere å finne hvilke faktorer som du bør prioritere å sette inn tiltak for. Neste trinn er at du kan lage tildelingsfil for ønsket faktor.

Det nettbaserte verktøyet er merkenøytralt, så du kan hente data fra mange forskjellige kilder, og eksportere i formater som opptil flere kan handtere.

Dataväxt AB, Stand E03-02

Smart syretilsetting

SmartFlow fra Serigstad er et ensileringssystem som justerer tildelinga automatisk. Du bestemmer hvor mye som skal tilsettes pr. lass eller pr. ball, så doseres ensileringsmiddelet deretter. Installasjonen er enkel og kan flyttes mellom høsteutstyr. En elektrisk stengeventil forhindrer etterdrypp, samt rask tilsetting ved oppstart, mens flowmeter leser av og sørger for automatisk start- og stopp av ensileringssystemet også på vendeteigen. Data blir logget på kunde, og kan brukes i faktureringen.

Serigstad Agri, Stand A1-30

Nøkkelfri traktor er venn med alle

På Optum-serien har Case IH en nøkkelfri løsning med startsperre som vi kjenner fra bilverden. Nøkkelen kan ligge i lommen og traktoren startes med en knapp. Har du flere sjåfører kan de få hver sin nøkkel, og via MyCaseIH kan administratoren styre både når og hvor den enkelte sjåfør har tilgang på traktoren. Om uvedkommende henter med seg traktoren, kan traktoren deaktiveres. I flåtestyringen på MyCaseIH kan du også administrere andre traktormerker så lenge de er koblet opp på AFS Connect. Case IH sine traktorserier har Connect ned til Vestrum-serien.

A-K maskiner, Stand C02-19

Lav rente på klimainvesteringer

Landkreditt gir sin laveste rente til bønder som investerer i tiltak for å kutte klimagassutslipp, og du kan invester uten egenkapital. Lånebeløp på 100 000 til 500 000 kroner kan gis etter vilkårene for grønt landbrukslån, og ut 2021 er nominell rente 1,55 prosent. Noen av de mulige tiltakene som ramses opp er solceller, jordvarme til fjøs, tak over gjødselkum, gjødsellager for tørrmøkk, nedfellingsutstyr til gjødselvogner og slangespreder. Et vilkår for lånet er å gjennomføre NLRs e-læringskurs om utslipp i landbruket.

Landkreditt Bank, Stand C01-05

Resirkulert strekkfilm

Strekkfilmen Duo Plast Earth Agro inneholder en vesentlig andel resirkulert plast, som reduserer klimaavtrykket. Håndtering av strekkfilmen er enklere fordi strekkfilmen ikke bruker kjemisk lim, men har et integrert lag med selvklebende polyetylen, som integreres på strekkfilmen i ekstruderingsprosessen. Dette gjør at plasten klistrer seg sammen likevel, og uten at forstrekkruller, filmkutter og hender blir klebrige. Fraværet av lim gjør også at det blir mindre støy når ballen pakkes i plast.

Traktor & Landbruk og NT Maskin, Stand C01-03

Miljøvennlige gjerdestolper

På en miljøvennlig måte impregneres gjerdestolper med harpiks under høyt trykk. Ved å bruke pyrolyseteknikk utvinnes harpiks fra trerester, og harpiksen impregneres i treet under høyt trykk. Med bruk av denne teknikken har FaunaWood framstilt en gjerdestolpe som er ekstremt motstandsdyktig mot sopp og råte. Impregneringen er ikke giftig og gammelt FaunaWood-tre kan brukes til å framstille ny bioharpiks. Poda Gjerder gir 25 års garanti på FaunaWood.

Poda Gjerder, Stand A1-20

Avslører lekkasje fra drikkekar

Har du utvendige drikkekar som lekker? Kanskje til og med drikkekar som er koblet til en vannmåler med kommunalt vann? Det kan bli dyrt. Med Aqua Kontroll får du et kontrollsystem som markerer feil på drikkekar. Boksen som er utviklet av Agri Produkter har et datakort som varsler med SMS dersom en ventil blir stående for lenge åpen, eller er stengt mistenkelig lenge. Boksen leveres for batteridrift med 12V eller 220V.

Agri produkter, Stand A1-14

Trepunktsmontert lift

Liften fra Thomas Hoogwerkers er montert i trepunkten bak og driftes via kraftoverføringsaksling. Du er dermed fritatt fra skjøteledninger og trenger kun 12V-strøm fra traktoren for betjening. Den har en rekkevidde på 15 meter oppover og 11 meter horisontalt. Liften krever kun at traktoren veier over 4000 kg for å være stabil nok og tilkoplingen skal være unnagjort på fem minutter. Kurven har en vektbegrensning på 240 kg. Liften gjør vedlikehold på garden langt enklere, takket være kombinasjonen av liftens funksjoner og traktorens terrengegenskaper. Dessuten er det tryggere med lift enn med stiger, eller den tvilsomme, men akk så vanlige løsningen med hevet frontlasterskuffe som arbeidsplattform.

Bjørnars Auto, Stand A1-33

Smart korntørkeprogram

NMC er en programvare fra Tornum hvor sensorer overvåker både kornet i siloen og forholdene ute. Programmet utnytter klimaet ute til mer effektiv tørking og kjøling, så du bruker mindre energi. Alt som skjer logges.

For ytterligere optimalisering av tørkeprosessen er programmet er interaktivt og adaptivt, slik at det henter data og erfairnger fra andre anlegg med lavt energiforbruk, samt egen historikk, og endrer oppsettet på jakt etter enda mer effektiv tørking. Rett og slett et digitalt samvirke mellom ulike tørker med samme programvare.

Felleskjøpet Agri, stand B01-14

DETTE ER DE OFFISIELLE AGROTEKNIKK-NYHETENE

I tillegg til de 3 innovasjonene, 7 gullnyhetene og 17 sølvnyhetene, er det også 75 nyheter som oppfyller kravet til en offisiell Agroteknikk-nyhet. Her er det et stort spenn i utvalget.

For første gang har en grassort blitt kåret til en nyhet på Agroteknikk, når Gjølstad gård lanserer en frøblanding med mjukbladet strandsvingen som kombinerer stor avling, god fordøyelighet og høyt proteininnhold.

Men Nutrifiber er bare en av 75 nyheter. I denne saken kan du for eksempel lese hvilke 16 nye traktormodeller som blir vist fram under Agroteknikk. De kommer selvsagt i tillegg til de tre traktorene som har vunnet gjevere medaljer.

Her finner du også nyheter på redskaper og utstyr til traktor, nyheter innen grasproduksjon, gjødsling, jordarbeiding og sprøyting, samt en potetopptaker.

Videre kommer det en ny treskermodell, en gravemaskin, et par minilastere, utstyr til snørydding og vedproduksjon. Det blir eksempel på et nytt fjøskonsept, i-mek, ventilasjon og belysning, samt en hygieneartikkel til fjøset. Utenfor fjøsdøra blir det vist fram et biogassanlegg fra en ny leverandør, og ulike apper og dataløsninger.

Her er alle de offisielle nyhetene på Agroteknikk 2021:

Fordøyelig og energirikt

Nutrifiber
Nutrifiber

Nutrifiber er en frøblanding med mjukbladet strandsvingel som kombinerer stor avling, god fordøyelighet og høyt proteininnhold. Godt egnet til høytytende dyr. Enga skal holde avlingspotensialet lenger enn tradisjonell eng selv med med tre eller fire slåtter. Graset etablerer et veldig dypt rotsystem som gjør enga tørkesterk.

Gjølstad gård, Stand F18

Avansert trailer fra Hardi

Hardi Aeon skal være en sprøyte med høy kapasitet, også i ulent terreng. Den kan leveres med standard bom fra 24 til 36 meter og Twin-bom fra 24 til 30 meter. Sprøyta skal kunne fås med det meste av moderne utstyr, som negativ bom og seksjoner ned på dysenivå.

Hardi Norge, Stand E02-04

Ny norsk proffmaskin

Duun kommer med vedmaskinen VM450. Den kapper 45 cm i diameter og kløyver med en kraft på cirka 16 tonn. Kraftbehovet er redusert grunnet bedre hydraulikksystem. Det gir den også en høyere effektivitet. Vedlengden er på inntil 60 cm.

Felleskjøpet Agri, Stand B01-14

Knivsegg fra He-Va

Knivtrommelen fra He-Va skal hakke og bearbeide fangvekster og stubb for å få nedbrytningen raskt i gang. Trommelen har seks knivsegger som er festet som en slakk spiral på langs av trommelen. Redskapen kan fås med en eller to tromler for front- eller bakmontering og i tre- eller seksmeters arbeidsbredde.

Eikmaskin, E01-04

Svensk monstersag

Husqvarna 592XPG er for de virkelig grove trærne. Saga har et sylindervolum på 92 cm3 og veier 7,6 kilo. Den kan utstyres med sverd fra 20 til 36 tommer og skal være lettere og derfor mer brukervennlig enn forgjengeren.

Husqvarna Norge, Stand D02-12

Grovere lettkjetting

Lilleseths EasyOn får nå en kraftigere variant. Tidligere ble disse levert opp til 7 mm, men nå kommer det en med 9 mm. Dette er for å møte etterspørselen fra entreprenører og skogfolket som stadig kjører større traktorer. Denne skal gi god gripeevne og dekkbeskyttelse også til store dekk.

Lilleseth Kjetting, Stand D03-25

Kraftig åttetonner

Cats nye åttetonns gravemaskin med korthekk skal ha markedets kraftigste motor på 69 hestekrefter. Med fastbom kan den, med den lengste stikka tilgjengelig, grave ned på 4,7 meter og har en rekkevidde på 6,9 meter.

Felleskjøpet Agri, Stand B01-14

Fjæret norsk dumper

Orkel kommer nå med fjæret boggi på sin største dumperhenger. DX140 er det nye flaggskipet på dumpersiden. Det fjærede draget er nytt, og du kan velge mellom vribart øye eller kulekobling. Den er konstruert for 50 km/t, har et volum på 8,25 kubikkmeter og tillatt nyttelast er ca. 14 t.

Orkel Direkte, Stand D01-24

Ekstrem Väderstad

Om det blir solgt haugevis av den nye såbedsharva fra Väderstad i Norge er vel ikke sikkert. Med en arbeidsbredde fra 12,5 til 14,25 meter rekker du over mye på kort tid med NZ Extreme. Det er seks tinderekker med tindeavstand på 7,2 cm. Väderstad lanserer samtidig ei Extreme-tinde.

Felleskjøpet Agri, Stand B01-14

Spirit-nytt

Nå tilbyr Väderstad Nordic-gjødsellabb også på Spirit 400C. Nordic-versjonen gjør at du reduserer trekkraftbehovet fordi du har halvparten så mange gjødsellabber som andre maskiner. Disse sitter med 25 cm avstand mellom annenhver sålabb. Spirit 600C får nå mulighet for InLine-startgjødsel.

Felleskjøpet Agri, Stand B01-14

Hydraulisk monsterfres

Tokvam har utviklet et nytt flaggskip på hydraulisk drevne fresere. F240H er utviklet for hjullastere med ei voldsom vifte på 100 cm i diameter og med en arbeidsbredde på 240 cm. Den krever rundt 200 liter olje i minuttet. Den nye fresen er ment å passe hjullastere opp til ti tonn.

Tokvam, Stand B01-14

Velduftende klauver

Intracares Eco-Bath gir klauvene en grønnfarge etter badet for at du enkelt skal se hvilke dyr som har vært innom og ikke. Produktet er basert på den europeiske økologiske jordbruksfilosofien, og består av sink og oljer.

Mineral-Expressen, Stand D03-28

Ny el-minilaster

MultiOne har oppgradert sin elektrisk drevne minilaster. Den har blant annet fått ny hydraulikkpumpe som yter 35 l/min. Den har en batterikapasitet på 20,5 kWh, noe som skal utgjøre rundt fire timers driftstid.

A-K maskiner, Stand C02-19

Framoverlent tippgaffel

Norjes tippgaffel for gaffeltruck tipper kassene framover. De monteres enkelt på de eksisterende gaflene på trucken, og låses i bakkant med en bolt. Kan også monteres på hjullaster, traktor og annet med gafler og hydraulikk. Kapasitet inntil 1000 kg.

Vreten Norge, Stand C01-14

Takler for kort knust potetris

Spirit 7200 er en videreutvikling av Spirit 6200. Denne har 7 tonn tank og bedre risutskilling for å takle for kort knust ris. 7200 har separat LS-drift på hver av tottebeltene. I tillegg har du hurtigskift av opptaksorgan til potet, løk eller gulrot. Det er også mulighet for breie dekk og IsoBus.

Norwegian Agro Machinery, Stand D01-25

Bogballe med nye utstyrsvalg

M- og L-Line modellene fra Bogballe vil fra nå av bli tilgjengelig med fire kraftige arbeidslys som lar deg se spredebildet bedre. L20 og M35 får mulighet for IsoBus uten at du trenger vekt. Det gir en rimelig IsoBus-spreder som kan kjøres med seksjonskontroll, tildelingsfiler via Shape-filer eller samle dokumentasjon.

Norwegian Agro Machinery, Stand D01-25

Terminal for nye og gamle maskiner

Cemis 1200 er Claas sin nye GPS og ISOBUS-terminal. Den 12 tommer store terminalen kan brukes som vanlig ISOBUS-terminal. Med AUX-N er det mulig å tildele funksjoner til IsoBus-redskap. Cemis 1200 vil være tilgjengelig på nye treskere, finsnittere og traktorer, og kan også ettermonteres.

Norwegian Agro Machinery, Stand D01-25

Claas øker kapasiteten med Trion

Trion består av 20 modeller og erstatter Tucano. Trion 500 har fem ristere, 600 har seks ristere og 700 er en hybridmaskin med en rotor. Modellen 750 har to rotorer. Treskeren er utstyrt med ei ny hytte for bedre komfort og treskeverket er 1,42 m. Alle modellene kan leveres med sideveis avvatring.

Norwegian Agro Machinery, Stand D01-25

Automatisk nitrogenfordeling i felt

Den nye Cropsat-modellen fordeler kunstgjødsel automatisk i et skifte ved at du spesifiserer gjennomsnittet av nitrogenmengden du ønsker. I tillegg får du nå et varsel når et nytt godt nok satellittbilde er tilgjengelig, så du slipper å følge med sjøl.

Dataväxt, Stand E03-02

Hydraulisk drift og slitestål i tut

Modellen 2116 fra Dalen har hydraulisk drift. Tuten har ei utskiftbar plate av Hardox i ryggen. Dette er gjort for å redusere slitasjen ved fresing av snø som inneholder sand og grus. Du kan legge ned tuten uten bruk av verktøy under transport. Freseren har også Hardox i vifteblad og viftehus.

Lid Jarnindustri, Stand E01-04

Holder bommen stabil

Leeb CS er første trepunktssprøyte fra Horsch. Sprøyta har aktiv bomdemping som vil si at det blir satt trykk på to sylindre som skal holde bommen stabil. Leeb CS kommer i tre ulike tankstørrelser og bombredden er fra 15 til 30 meter. Hurtigkoblingsramma forenkler påkobling og drifta er hydraulisk.

Norwegian Agro Machinery, Stand D01-25

Duun strøkasser med lokk

Strøkassene fra Duun får nå mulighet for hydraulisk lokk. Du slipper å få ut av traktoren. Lokket er vanntett, noe som gjør at du kan parkere strøkassa med sand i uten å være redd for regn og frost.

Duun Industrier, Stand B01-14

Kesla skjuler slangene

Slangene på Kesla 326T er ligger skjult i bommen. Hele ramma, inkludert bommen, bruker et mykt design uten store overheng. Det nye designet på reduserer stress og spenning ved tunge løft, noe som skal øke levetiden. Krana når 9,1 m opp og løfter da 640 kg. Den krever 190 bar trykk fra traktoren.

Eikmaskin, Stand E01-14

Presis og jevn lasterkjøring

Precision Lift&Load er ny og digital funksjon for kontroll og innstilling av frontlasteren. Systemet blir betjent fra Valtras SmartTouch-terminal. Med innstilte grenser på arbeidsområdet vil hastigheten på lasteren senkes når den nærmer seg ytterpunktene. Det gir mykere lasterkjøring. Systemet kan også registrere og logge vekt på det du handterer.

Eikmaskin, Stand E01-04

Agrilogg med gjødselplanlegger

Det blir nå mulig å lage gjødselplan via Agrilogg. Løsningen blir først tilgjengelig for eksisterende kunder av Agrilogg, men på sikt vil den bli åpnet for eksterne brukere, og det blir en rådgivningsportal som setter deg i kontakt med rådgivere.

Agrilogg, Stand D03-14

New Holland T7 HD

New Holland T7 HDOppgradert T7
New Holland T7 HDOppgradert T7

Helt ny hytte med støynivå på 66 dB. Mer komfort, lagringsplass og nytt armlene. Du velger funksjoner på Intelliview-skjermen fra display på rattet.

A-K maskiner, Stand C02-19

Deutz-Fahr Agrotron TTV 6135 C

Traktoren har fått ny hytte og Steg V-motor. Velg mellom Powershift, RC-shift og TTV trinnløs transmisjon. Nye betjeningsløsninger for hydraulikken. Mulighet for systemet Smart Farming.

H C Petersen, Stand C02-18

Deutz-Fahr Agrotron TTV 7250 og 8280

Deutz-Fahr har bygd opp sin egen trinnløstransmisjon, som kommer på søstermodellene 7250 (247 hk) og det litt grøvre flaggskipet 8280 (287 hk). Dermed sier disse farvel til ZF-kassen. Begge har tretrinns framakselfjæring, økonomihastighet på kraftuttaket framme og solid hydraulikkapasitet, og begge kan leveres i HD-utgave med kraftigere trepunkt og lenger akslingavstand.

H C Petersen, Stand C02-18

Fendt 200 Vario Gen3

Tredje generasjon Fendt 200 Vario (fra 75 hk) med ny hytte har utstyrsmuligheter som de store: Brukergrensesnittet FendtOne, IsoBus, autostyring mulighet for betjeningsterminal og Fendts nye kjørespak.

Eikmaskin, Stand E01-04

Fendt 500 Vario Gen3

500-seriens nye generasjon har nytt armlene, ny kjørespak, nye terminaler og det såkalte FendtOne instrumentpanelet.

Eikmaskin, Stand E01-04

Fendt 900 Vario Gen7

FendtOne er den store nyheten i 7. generasjon Fendt 900. Det innebærer at armlenet, multifunksjonell kjørespak, digitalt instrumentpanel og terminaler er nytt.

Eikmaskin, Stand E01-04

Claas Arion 400

Serien har fått en ny toppmodell, stage V-motor og en ansiktsløftning med nytt design. Serien øker dreiemomentet med 10 prosent.

Norwegian Agro Machinery, Stand D01-25

Case IH Puma

Ny front med seks ledlamper, bedre lakkvalitet og støyisolasjon i hytta er stikkord for nye Case IH Puma. Nytt avansert bremsesystem for tilhengere.

A-K maskiner, Stand C02-19

Massey Ferguson 4700 Dyna-2

Den forholdsvis enkle 4700-serien har seks hovedgir fordelt på to grupper. Nå har den også fått totrinns hurtiggir, og dermed tilnavnet Dyna-2.

Eikmaskin, Stand E01-04

Massey Ferguson 6S

MF 6SNy 6S
MF 6SNy 6S

Den nye firesylindrede 6S-serien til Massey Ferguson oppgraderes med mulitpad kjørespak, forbedret Datatronic-5 terminal og nytt klimaanlegg.

Eikmaskin, Stand E01-04

Massey Ferguson 7S

MF 7SNye 7SMassey Ferguson
MF 7SNye 7SMassey Ferguson

E-loader heter MF sin nye lasterbetjening, som blir tilgjengelig på den nye 7S-serien. Den har også multipad kjørespak og Datatronic-5 terminal.

Eikmaskin, Stand E01-04

Massey Ferguson 8S

8S-serien til MF får tre ulike transmisjonsalternativ, og en ny toppmodell med 305 hk. Nytt armlene med multipad kjørespak, Datatronic-5 og nytt klimaanlegg.

Eikmaskin, Stand E01-04

Valtra A5

Valtra sin A-serie er nå kommet til 5. generasjon, med ny Stage V-motor. Avhengig av modell (75-135 hk) har du valget mellom 12/12 mekanisk transmisjon, evt med totrinns hurtiggir, eller en kasse med fire mekaniske gir og fire hurtiggir. Alle med Valtras velkjente vendegir med parkbrems.

Eikmaskin, Stand E01-04

Valtra T5

Kjøredata på Valtra T5 er flyttet til en skjerm på A-stolpen. Ny versjon vendegirspak og automatisk aktivering av vendeteigsautomatikken.

Eikmaskin, Stand E01-04

Thaler Hoflader 1220

Tyske Thalers største nyhet er deres minste laster: 88 cm bred og 200 cm høy. Stor smidighet gjør den ideell i trange fjøs. 19 hk motor og hydrostatisk transmisjon. Den løfter 750 kg og er sjøl 1010 kg. Verdenspremieren skjer på Agroteknikk.

Elmaas, Stand D01-05

On-Demand drive system

Hydraulikkteknikk leverer finske Black Bruin sitt komplette system for drift av tilhengere og annet slept utstyr. Du har betjeningspanel og display i hytta, kopler til hydraulikken og monterer ventilpakke og radialstempelmotorer i hjulnavene.

Hydraulikkteknikk, Stand D02-26

Blåser bort blautgjødsla

Applied Varimount 350 er en kraftig kraftuttaksdrevet kompressor med tapp både for front- og bakmontering. Leverer 10 bar kontinuerlig trykk. Formålet er å blåse reint slangeanlegg for husdyrgjødsel.

Hektner Maskin, Stand C03-04

Spesialiserer seg på landbruksdekk

Utvalgte avdelinger hos Felleskjøpet Agri spesialiserer seg på hjul og dekk med satsingen Agridekk. Målet er å utnytte FKAs logistikk og nettverk, og legge til ny og spisset dekk-kompetanse både på salg og service.

Felleskjøpet Agri, Stand B01-14

Varierer trykket mot bakken

Claas sine to- og firerotors Liner samleriver kommer i utstyrsvariantene Trend og Business, der Business har Activ Float for å flyte lett over landskapet.

Norwegian Agro, Stand D01-25

Resirkulert strekkfilm

Strekkfilmen fra Unterland er laget av 30% resirkulert plastråvare. Brukes til både rundballer og firkantballer.

Tommen Gram AS, Stand D03-11

Breiplast i MF og Fendt

Kombipressene MF RB 3130F Protec og Fendt Rotana 130F Combi kan nå bruke enten breiplast eller nett.

Eiksenteret, Stand E01-04

Bakluke på Underhaug

Avlesservogna Underhaug 8000 har fått hydraulisk bakluke for bruk i plansilo. Vogna er en forsterket utgave den velkjente modellen.

Herde Industrier, Stand D01-04

Matebord for rundballer

One2Feed lanserer et nytt matebord for rundballer. Matebordet kan være opptil 12 meter langt og bruker One2Feeds Moving floor.

One2Feed, Stand A1-07

Overvåker korntørka

Med Atlas kan korntørkinga overvåkes på smarttelefonen i nåtid. Systemet er kompatibelt med Tornum Autodoc og kan også brukes på eldre anlegg.

Felleskjøpet Agri, Stand B01-14

Høster og fôrer

Elektriske Lely Exos kjører selv ut og høster gras på enga, og bringer det ferske fôret rett inn på fôrbrettet til melkekua. Autonom nullbeiting der altså.

Fjøssystemer, Stand A1-01

Fôrhekk til sau

Tegle er en rundballehekk til sau som er utviklet for å gi mindre fôrsøl og være sikker i bruk. Kan leveres med tak og braketter til gulv, så du kan flytte den med pallegaffel.

Felleskjøpet Agri, Stand B01-14

Kontroll på BvL-mikseren

Et kontrolldisplay på betjeningspanelet som viser turtall på sneglene, antall rotasjoner, samt blandetiden, skal gi BvL-brukere mer kontroll på miksinga.

Traktor & Landbruk, Stand C01-03

6 års garanti mot misnøye

Er du ikke fornøyd med den mobile fôrmikseren fra BvL? Med en 6 år lang fornøydgaranti kan du be importøren om å kjøpe mikseren tilbake, til og med om du bruker lang tid på å finne ut om du liker den eller ei.

Traktor & Landbruk, Stand C01-03

Drikkeautomat med stor kapasitet

Lammedrikkeautomaten Louve har en pulverholder med plass til 25 kg sekk. Uttak til to smokkbrett og varmeelement på 3 500W gir større kapasitet.

Husdyr Systemer, Stand A1-13

Effektiv tørrgjødselspreder

Tørrgjødselvogn med opptil 36 meter spredebilde og IsoBus veiecellesystem fra Bunning. Karmforhøyeren på Farmstar 80HBD utvider kapasiteten fra 8 til 10,2 m3.

Hektner Maskin, Stand C03-04

Standardisert nettofjøs

Miljøvennlige materialer med mye bruk av tre, lite betong, samt standardiserte løsninger for kalde strøk, er nøkkelord for Nettofjøset til BRI Landbruksbygg.

BRI Agri, Stand D01-04

Kommer over høye hindringer

Gjødselmikseren Duun PT280 kan reguleres i høyden for å komme over høye hindringer med gjødselpropellen. Girboksdrift for 1000 o/min på mikseren.

Felleskjøpet Agri, Stand B01-14

Automatisk innveiing

Du taster inn kornsort, vanninnhold og skifte i appen på telefonen, og Grain Balance registrerer automatisk innveiing av kornlass ned på skiftenivå.

Felleskjøpet Agri, Stand B01-14

Homogen gjødsel med luftinnblåsing

Ved å blåse inn luft holdes gjødsla homogen hele året. Dairypower sitt slamstyringsystem har blitt mer kompakt og kan brukes i både storfe- og grisefjøs.

Fjøssystemer, Stand A1-01

Forbedret Jordplan

Jordplan har utviklet en ny og forbedret app for telefon. Den skal inneholde alt du trenger å vite av jordprøver, drenering og selvsagt gjødselplaner. Føring av sprøytejournal er nå også mulig i Jordplan-appen.

Jordplan, Stand D03-22

Nye traktorer fra John Deere

Hva som kommer av nyheter fra John Deere blir avslørt senere, men det kommer en ny traktorserie til Agroteknikk.

Felleskjøpet Agri, Stand B01-14

Gardsanlegg for biogass

Greenfarms gardsanlegg for biogass fra husdyrgjødsel skal redusere utslippet av metan og andre drivhusgasser fra garden, samtidig som det gir økt gjødseleffekt og muligheten for egenprodusert strøm. Det skal være raskt å installere og er skalerbart fra 2000 til 20 000 kubikk gjødsel per år.

BRI Agri, Stand D01-04

Ny gjødselvogn

Under Agroteknikk vil Ålgård Landbrukssenter vise fram en nyhet på gjødselvogner som de har fått spesielt utviklet for seg. Mer får du ikke vite før vogna står på messa.

Ålgård Landbrukssenter, Stand B01-08

Naturlig ventilasjon

J L Bruvik kan nå tilby Faromor sitt ventilasjonspanel for naturlig ventilasjon for kunder som ønsker isolasjonseffekt når det er kaldt ute.

Felleskjøpet Agri, Stand B01-14

Vertikal ventilasjonsvifte

Multifan sin vertikale sirkulasjonsvifte har fått finere netting, noe som gjør at den kan henges lavere enn tidligere modeller.

Felleskjøpet Agri, Stand B01-14

LED i fjøset

Nå har J L Bruvik utvidet sortimentet til også å gjelde LED lysarmatur fra Faromor til landbruket.

Felleskjøpet Agri, Stand B01-14

Kaster lys med LED

Faromor LED-lyskaster til belysning av fjøs, verksteder, lager og redskapshus er nå en del av varesortimentet til J L Bruvik.

Felleskjøpet Agri, Stand B01-14

Klimakontroll på app

Mikrofan sin klimakontroll, Argos Bravo Touch, er nå tilgjengelig fra både web og app.

Felleskjøpet Agri, Stand B01-14

Ventilasjon til små fjøs

HRV-Bruvik sin ventilasjonsenhet egner seg til ventilasjon av mindre fjøs til kalv, småfe, fjørfe eller hest. Gjenvinner en del varme.

Felleskjøpet Agri, Stand B01-14

Nye rulleporter

Galebreakers rulleporter til fjøs, garasjer og redskapshus, er nå en del av sortimentet til J L Bruvik. Fåes med manuell-, elektrisk- og fjernstyring.

Felleskjøpet Agri, Stand B01-14

Rullegardin i ulike kvaliteter

Satsingen på naturlig ventilasjon gjør at J L Bruvik selger Galebreaker sine rullegardiner i flere farger og kvaliteter og alternativer for tilpasning til bygg.

Felleskjøpet Agri, Stand B01-14

Neste artikkel

It's just a mess