Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Effektiv harving mot kveke

VIDEO: Slik løser Kåre Eidsmo i Melhus kveke i kornåkeren

Kåre Eidsmo i Melhus har god erfaring med å bruke harv med gåsefot-labber for å få has på kveka i kornåkeren. Foto: Nibio
Kåre Eidsmo i Melhus har god erfaring med å bruke harv med gåsefot-labber for å få has på kveka i kornåkeren. Foto: Nibio

Kveke og annet rotugras er et stort problem for både gras- og kornprodusenter. Det skal ikke være mye kveke før avlinga reduseres vesentlig. For hver prosent kveka dekker av åkeren ved tresking, reduseres avlinga tilsvarende med rundt én prosent. Som en tommelfingerregel kan vi si at cirka åtte-ti kvekeskudd per kvadratmeter, tilsvarer én prosent dekning.

Tilsvarende sammenhenger mellom ugrasmengde og avling, kan også beregnes for annet ugras. Det vi kaller rotugras i kornåker er flerårige, vandrende ugras, arter med jordstengler (f.eks. kveke), horisontalt voksende formeringsrøtter (f.eks. åkertistel og åkerdylle), stengelknoller (f.eks. åkersvinerot) eller lignende formeringsorganer.

MÅ VÆRE TIDLIG UTE

Annonse

Alle er i dag pålagt å vurdere alternative tiltak, som harving på høsten eller rett før kornet spirer om våren - før de tyr til sprøyting. Uansett hvilken metode vi velger, må avlingsgevinsten overstige kostnaden med tiltaket mot ugraset, og det vil i mange tilfeller være slik at ikke-kjemiske tiltak vil være dyrere enn kjemiske. Et annet aspekt er at de ikke-kjemiske tiltakene ofte ikke er så effektive som de kjemiske, derfor må en sette inn tiltak før ugrasproblemet blir for stort.

Kåre Eidsmo i Melhus har god erfaring med å bruke harv for å bekjempe kveke i kornåkeren. Han driver økologisk korndyrking på sin eget areal, mens en del av leiejorda drives konvensjonelt. I videoen under kan du se han fortelle om sin harve-strategi. Videoen er produsert av Nibio.

Neste artikkel

Kornsesongen bedre enn først antatt