Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Egne systemer i maskinsamarbeidet

Maskinsamarbeidet Sten og Stønn har utviklet timeregistrering selv.

Sten og Stønn DA drifter rundt 2000 dekar kornjord på Hedmarken. De fem bøndene i maskinsamarbeidet eier maskinene sammen. Det varierer hvor mye hver enkelt bonde deltar i drifta, men uansett er det mange involverte, og med fullt kjør i våronn og innhøsting var det nødvendig for Sten og Stønn å få på plass et system som registrerte mengden arbeid den enkelte utførte.

- Det er også nyttig for oss å vite hvilke maskiner som går når og hvor mye, forklarer Hans Westgaard Ry.

Han er hjernen bak det nettbaserte registreringssystemet som alle involverte i samarbeidet bruker. Her er det mulig å taste inn for eksempel hvilken traktor du har satt deg i, hva slags redskap du har bak og hvilket skifte du kjører på.

- Du kan registrere antall timer du jobber, men vi legger også inn antall timer traktoren har gått, sier han.

Sten og Stønn har drifta Kurud Mølle i over 15 år. Foto: Marit Glærum.

NETTBASERT

Annonse

Systemet ligger enkelt tilgjengelig på ei nettside, og er lett å bruke. Bøndene har god statistikk på alt utført arbeid siden 2009.

- Her legger vi for eksempel inn all sprøyting vi gjør. Rapportene vi tar ut er godkjente som sprøytejournaler, informerer han.

Systemet er også viktig for det totale regnskapet for DA’et. Mot årets slutt er det et stort regneark som sørger for at pluss- og minustimer havner på rett plass, og at alle deltagere får riktig regning for utført arbeid.

- Samarbeidsformen har vært en suksess. Hver for oss ville vi for eksempel bare kunnet drømme om en ny tresker, sier Hans.

Du kan lese mer om Sten og Stønn, og det selvutviklede styringssystemet for mølla de drifter, i Norsk Landbruk nr 9 som er ute nå.

Neste artikkel

Solør ble best på havre i tørkeåret