Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Får pris for oppfinnsomhet

Landbruket drives framover av innovasjoner, og noen av dem rekker å bli gamle nyheter før de faktisk er på markedet. Derfor har Agroteknikk en egen pris for å fange opp innovasjoner.

På Romerike har Terje og Gulbrand Romsaas konstruert en direktesåmaskin med en helt unik sålabb. Du kan foreløpig ikke ringe og bestille verken såmaskinen eller labbene, men juryen har valgt å hedre oppfinnerne med innovasjonsprisen for å løfte fram nyvinninga.

Det samme gjelder i høyeste grad for AutoAgri sin nye, autonome redskapsbærer, som så dagens lys så sent som i januar. I Leksvika i Trøndelag har tre lokale bedrifter tenkt nytt om hvordan vi kan utnytte redskaper på en helt ny måte. Derfor fortjener AutoAgri Agroteknikks innovasjonspris.

Den tredje innovasjonsprisen går til Fjøssystemer og Wopas for å tenke helt nytt omkring problemet med fjøsinnredning som ruster. Ved å henge fjøs­innredninga i norsk tre, pakket inn i polyetylen, omgår de problemet som forårsaker rust.

For å bli vurdert til innovasjonsprisen, må produktet i vesentlig grad oppfylle vilkår som for sølv eller gull, samt ha tydelig norsk relevans. Produktet kan ha vært vist før 1. januar 2021, men det må like fullt kunne betegnes som «nytt».

– Norske bønder er flinke til å ta i bruk ny teknologi og til å se nye muligheter. Men det kan være en lang veg fra en god idé til et ferdig produkt. Derfor innfører vi en pris for å løfte fram det fremste av nytenking, sier juryleder Jogeir M. Agjeld fra NLR

Juryens innovasjonspris

Mange aktører gjør en solid jobb med å utvikle helt nye maskiner, konsepter og tjenester for landbruket. Juryen ønsker å hedre viktige nyvinninger, også i de tilfellene hvor produktet enda ikke er kommersielt tilgjengelig. Derfor har juryen besluttet å innføre en egen pris for dette.

Her kan juryen på selvstendig og bredt grunnlag tildele null, en eller flere innovasjonspriser, samt hvis det faller seg naturlig: Gi høvelige tilleggsbetegnelser.

For å bli vurdert til innovasjonsprisen, må produktet i vesentlig grad oppfylle vilkår som for sølv eller gull, samt ha tydelig norsk relevans. Produktet kan ha vært vist før 1. januar 2021, men det må like fullt kunne betegnes som «nytt».

Egenpatentert sålabb

Sulerud AS sin nye sålabb har ei tinde som kan justeres trinnløst, etter som behovet for jordløsning endrer seg uten at sådybden påvirkes. Tinden kan kjøres ned til 30 centimeter. Ut fra denne slippes gjødsla i en større del av sjiktet, med brorparten på 6-10 centimeters dybde.

I samme spor bak tinda følger en vingelabb for såkorn og startgjødsel, som føres opp og ned på ei stang. Hver vingelabb har individuelle trykksylindre og dybdehjul. Labbene legger såfrøet i to «belter» på cirka fem centimeter. Det gjør at selv om avstanden mellom labbene er 33 centimeter, er ikke radavstanden mellom såfrøene mer enn 14 centimeter. Det fører til at du rører minst mulig jord, men fortsatt holder deg nede på en relativt tett radavstand.

Vingelabbene gjør at såkornet alltid havner i svart jord. Full gjennomskjæring gjør at du får ei såle hvor såkornet ligger og forsynes med vann av kapillærkreftene. Du får heller ingen problemer med halm, slik du kan få med skållabber. Det kan gjødsles hardere enn med andre direktesåmaskiner.

Sålabben får heder fordi den er et godt stykke i riktig retning for direktesåing, med presis frøplassering og to ulike gjødslingssoner.

Annonse

Sulerud, stand D01-08b

Nyskapende, autonom redskapsbærer

Norske AutoAgri er en autonom redskapsbærer, som kan erstatte mange av arbeidsoppgavene til en vanlig traktor, men på en måte som vi aldri har sett før. Den har elektrisk drivlinje og 360 graders sving på alle hjul. AutoAgri er under utvikling og dermed ikke i ordinært salg ennå.

Med lav totalvekt, lav fart og redskaper festet i trepunktsfestet mellom fram- og bakhjulene, blir vektfordelinga gunstig og jordpakking redusert. Redskapsbæreren kommer både i hel-elektrisk utgave og som plug-in hybrid, og er derfor svært kostnads- og klimavennlig.

AutoAgri er utstyrt med kategori 2 trepunktsfeste, kraftuttak og hydraulikk som er tilpasset redskaper man bruker på en tradisjonell traktor. Bruksområdet er både innenfor landbruk, park og anlegg.

AutoAgri, stand D01-08

Ruster ikke i fjøset

De siste årene har fjøsinnredning som ruster, vært et stort tema i landbruket. Fjøssystemer har kommet opp med en løsning der de bruker trestolper støpt inn i to lag med PE-plast, i stedet for stolper i stål. Dermed omgår de alle problemer med rust på innredninga. Stolpene blir produsert av Wopas i Hallingdal.

Bruk av metaller med ulikt elektrodepotensial i et fjøsmiljø gir grunnlag for galvanisk korrosjon, og dermed aggressive rustangrep. Dette, sammen med jording av innredning, utilsiktet sammenkobling av metaller, som armeringsjern og forsinket innredning, kan også gi rustutfordringer.

Ved å støpe ned Wopas-stolper til å henge i innredninga, isoleres stålet i innredninga vekk fra bygget, slik at korrosjon i innredninga ikke blir et problem. Stolpene leveres i flere lengder og er like solide som tilsvarende stolper i stål.

Fjøssystemer, stand A1-01

Neste artikkel

Rekordmange besøkende