Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Gir registreringsamnesti til tømmerhengere

Tømmerhengere kjøpt før 2022 trenger ikke registreres

REGISTRERING: Skogbruker Ole Arne Holth (t.v.) og Per Skorge i Norges Skogeierforbund har fått gjennomslag for at tømmerhengere kjøpt før 2022 ikke trenger skilt. Foto: Roar Ree Kirkevold / Magasinet Skog
REGISTRERING: Skogbruker Ole Arne Holth (t.v.) og Per Skorge i Norges Skogeierforbund har fått gjennomslag for at tømmerhengere kjøpt før 2022 ikke trenger skilt. Foto: Roar Ree Kirkevold / Magasinet Skog

Statens vegvesen gir tømmertilhengere som er kjøpt før 1. januar 2022 amnesti fra registreringsplikten. Dermed kan disse kjøres på offentlig veg uten risiko for bøter.

– Det er en veldig god nyhet for alle som bruker tømmerhenger, sier Per Skorge, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund i en pressemelding.

Mange skogeiere bruker landbrukstraktor og tømmertilhenger ved drift i egen skog. Den siste tida har Statens vegvesen bøtelagt enkelte skogbrukere som har kjørt med uregistrerte tømmerhengere på offentlig vei. Samtidig har det vært vanskelig å få registrert slike tilhengere fordi de ofte er flere år gamle, og fordi det er vanskelig å skaffe dokumentasjonen som behøves for å få på skilt.

– Dette har ført til stor frustrasjon blant skogeierne. Det at det nå gis fritak for registreringsplikt for tømmerhengere som er kjøpt inn før 1. januar 2022, er derfor en god løsning for skogbruket, sier Skorge.

Vedtaket er et resultat av et målrettet arbeid fra Norsk Landbruksrådgiving, Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund. Traktor- og Landbruksmaskinimportørenes Forening har også deltatt i prosessen. Organisasjonene har gjennom lang tid tatt opp problemstillingen. Gjennom et initiativ fra organisasjonene våren 2021 ble det mer fart på sakene. Vegdirektoratet forsto alvoret og fant altså en løsning som er gjort gyldig fra 1. januar 2022.

Annonse

– Statens vegvesen har kommet landbruksnæringa i møte på en god måte og kommet fram til en løsning som i stor grad samsvarer med praksis i våre naboland. Det er grunn til å gi Statens vegvesen ros for arbeidet med å finne en løsning slik at disse tømmertilhengerne kan brukes uten unødige begrensninger, sier Amund Johnsrud, seniorrådgiver i Norges Bondelag.

Den nye bestemmelsen innebærer at tilhenger til traktor får unntak fra registreringsplikt i følgende tilfeller: «Tilhenger til registreringspliktig traktor eller motorredskap når tilhengeren er kjøpt ny før 1. januar 2022, og ikke er registrert før 1. januar 2022.»

SKILT: Har du tømmerhenger kjøpt før 2022 trenger den likevel ikke skilt for å kjøre på offentlig vei. Foto: Espen Opheim
SKILT: Har du tømmerhenger kjøpt før 2022 trenger den likevel ikke skilt for å kjøre på offentlig vei. Foto: Espen Opheim

– Det er viktig å understreke at fritaket for registreringsplikt ikke medfører lavere krav til sikkerhet på disse tilhengerne. De tekniske kravene, blant annet til lys og bremser, gjelder uavhengig av registreringsplikten, sier Jogeir Agjeld, ansvarlig for maskinteknikk i Norsk landbruksrådgivning.

I følge Skorge har uteapparatet til Statens vegvesen det siste året bøtelagt skogbrukere som har kjørt tømmerhenger på offentlig vei for å komme fram til skogen. Dette har aldri vært gjort tidligere og har ført til kraftige reaksjoner i næringen.

– Statens veivesen mente at disse hengerne skulle vært registrert. Problemet var at det ikke var mulig å oppdrive tilstrekkelig dokumentasjon for å få disse tømmerhengerne registrert i ettertid, sier Per Skorge.

Verdien av de 3 000 tømmerhengerne er beregnet til rundt 600 millioner kroner.

Neste artikkel

Tidenes høyeste avvirkning i skogen