Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Gode resultater med finsnitta gras i rundballer

Økte fôropptaket med med rundt 10 prosent

FORSØK: Også i år skal NMBU gjøre forsøk med å pakke finsnitta gras i rundballer med en kompaktor fra Orkel. Foto: Produsenten
FORSØK: Også i år skal NMBU gjøre forsøk med å pakke finsnitta gras i rundballer med en kompaktor fra Orkel. Foto: Produsenten

I et forsøk utført på Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) kan forskere vise til at fôropptaket økte i området 10 prosent når de fôret med finsnitta gras som var pakket i rundballer med en kompaktor fra Orkel. Det skriver Jarl Gjønnes fra Orkel, og Åshild Randby og Birgitte Mosveen fra NMBU, i en felles pressemelding.

Forsøket som ble gjort i 2018 skal gjentas i år.

Finsnitta gras i 2-4 centimeters lengde er vanligvis forbeholdt lagring i plansilo fordi rundballepresser ikke kan håndtere så kort gras.

Annonse

Ulempa med å lagre gras i plansilo er at næringstapet på grunn av svak komprimering og utett plastdekking vil være i området 10-20 prosent. Dette ifølge en test som Rolf Spörndly ved Sveriges lantbruksuniversitet utførte i Ulltuna i 2017.

FÔROPPTAK: Resultat fra forsøk ved NMBU tyder på 10 prosent høyere fôropptak med finsnittet fôr pakket i harde rundballer. Foto: Produsenten
FÔROPPTAK: Resultat fra forsøk ved NMBU tyder på 10 prosent høyere fôropptak med finsnittet fôr pakket i harde rundballer. Foto: Produsenten

I tillegg til økt fôropptak i området 10 prosent, sammenlignet med gras som er i området 7-15 centimeter, og 10-15 prosent reduksjon i næringstap sammenlignet med plansilo, forventer forskerne også mindre fôrspill.

Til sammen tyder forskningen på at disse faktorene til sammen kan gi en betydelig gevinst i husdyrholdet.

Pakking i rundballer gir også muligheten til å øke fortørkingsgraden sammenlignet med en plansilo, og selv ved rimelig god fortørking lager kompaktoren til Orkel rundballer som veier rundt 900 kilo, skriver de.

Neste artikkel

Økonomiprofessoren