Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Gode resultater med finsnitta gras i rundballer

Økte fôropptaket med med rundt 10 prosent

FORSØK: Også i år skal NMBU gjøre forsøk med å pakke finsnitta gras i rundballer med en kompaktor fra Orkel. Foto: Produsenten
FORSØK: Også i år skal NMBU gjøre forsøk med å pakke finsnitta gras i rundballer med en kompaktor fra Orkel. Foto: Produsenten

I et forsøk utført på Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) kan forskere vise til at fôropptaket økte i området 10 prosent når de fôret med finsnitta gras som var pakket i rundballer med en kompaktor fra Orkel. Det skriver Jarl Gjønnes fra Orkel, og Åshild Randby og Birgitte Mosveen fra NMBU, i en felles pressemelding.

Forsøket som ble gjort i 2018 skal gjentas i år.

Finsnitta gras i 2-4 centimeters lengde er vanligvis forbeholdt lagring i plansilo fordi rundballepresser ikke kan håndtere så kort gras.

Annonse

Ulempa med å lagre gras i plansilo er at næringstapet på grunn av svak komprimering og utett plastdekking vil være i området 10-20 prosent. Dette ifølge en test som Rolf Spörndly ved Sveriges lantbruksuniversitet utførte i Ulltuna i 2017.

FÔROPPTAK: Resultat fra forsøk ved NMBU tyder på 10 prosent høyere fôropptak med finsnittet fôr pakket i harde rundballer. Foto: Produsenten
FÔROPPTAK: Resultat fra forsøk ved NMBU tyder på 10 prosent høyere fôropptak med finsnittet fôr pakket i harde rundballer. Foto: Produsenten

I tillegg til økt fôropptak i området 10 prosent, sammenlignet med gras som er i området 7-15 centimeter, og 10-15 prosent reduksjon i næringstap sammenlignet med plansilo, forventer forskerne også mindre fôrspill.

Til sammen tyder forskningen på at disse faktorene til sammen kan gi en betydelig gevinst i husdyrholdet.

Pakking i rundballer gir også muligheten til å øke fortørkingsgraden sammenlignet med en plansilo, og selv ved rimelig god fortørking lager kompaktoren til Orkel rundballer som veier rundt 900 kilo, skriver de.

Neste artikkel

Gras er ikke bare gras