Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Her er drona som kan så, gjødsle og sprøyte

Biodrone AS satser på leiekjøring fra lufta

Landbruksdronen DJI Agras T16 veier 40 kilo og er i stand til å løfte 15 liter med plantevernmidler eller 20 liter frø/granulat. Foto: Leif Arne Holme
Landbruksdronen DJI Agras T16 veier 40 kilo og er i stand til å løfte 15 liter med plantevernmidler eller 20 liter frø/granulat. Foto: Leif Arne Holme

Atilla Haugen fra Steinkjer har startet opp selskapet Biodrone AS og satser nå på en heller luftig inngang til leiekjøringsmarkedet.

Haugen forteller til Norsk Landbruk at hans selskap er den første aktøren i Skandinavia som er operativ med en drone som kan benyttes til flere tradisjonelle oppgaver innenfor jord- og skogbruk.

Dronen heter DJI AGRAS T16 og er produsert av samme selskap som lager de populære Phantom og Mavic-dronene. Dette er imidlertid utstyr i en helt annen skala, og den er spesiallaget for landbruksformål.

Dronen har en egenvekt på 40 kilo og er i stand til å løfte 15 liter med plantevernmidler eller 20 liter frø/granulat. Den skal kunne sprøyte inntil 100 dekar i timen eller rekke over 30 dekar per flyvning når den er fullastet med frø (se videopresentasjon av dronen nederst i saken).

Ikke for alle

Droner har etterhvert blitt et nyttig hjelpemiddel i landbruket for kartlegging og overvåkning av skifter, avlinger og husdyr, men i motsetning til små droner som bærer med seg et lite kamera stilles det strengere krav til droner som i denne kategorien.

Atilla Haugen er sertifisert som RO3-operatør, som tillater at han kan fly droner som veier over 25 kilo og som har en toppfart på over 80 knop. Med RO3 lisens kan du også fly i kommersiell sammenheng og høyere enn 120 meter over bakkenivå.

Biodrone har dessuten som foreløpig eneste selskap i Norge, fått dispensasjon av Mattilsynet til å sprøyte plantevernmiddel fra lufta.

Erstatter ikke traktorsprøyta

Hvor mange dekar dronen kan rekke over med sopp- eller ugrassmiddel i løpet av en arbeidsdag vil varierer etter blandingsforhold og sprøyteoppdrag.

Atilla Haugen fra Biodrone AS er klar for leiekjøringsoppdrag med landbruksdronen DJI Agras T16.  Foto: Leif Arne Holme
Atilla Haugen fra Biodrone AS er klar for leiekjøringsoppdrag med landbruksdronen DJI Agras T16. Foto: Leif Arne Holme

Haugen ser ikke for seg at dronen vil erstatte den tradisjonelle åkersprøyta, men forteller til Norsk Landbruk at han i første omgang ønsker å tilby tjenester til bønder som ønsker mulighet for mer nøyaktig sprøyting, gjødsling eller såing av radkulturer helt uten marktrykk og kjørespor i åkeren. Den vil også kunne være et nyttig hjelpemiddel der det ikke er mulig å komme til med traktor og redskap.

I tillegg skal Biodrone også tilby mer tradisjonelle drone-oppdrag, som å lage tildelingskart som bonden kan overføre til eget utstyr. Her brukes en RGB sensor, eller en multispektral sensor for å fotografere avlingene og beregne hvilke nivåer av gjødsel og plantevernmiddel som er nødvendig pr. dekar.

Lav avdrift

Annonse

Optimal flyhøyde under sprøyting er i følge produsenten oppgitt til ca tre meter over plantene, og man vi da ha en sprøytebredde på ca 6,5 meter. Dronen har åtte dyser av typen XR11001VS jet dyser, alternativt kan det benyttes XR110015 VS som er litt større.

Med maksimal åpning kan dronen pumpe ut 4,8 liter i minuttet, noe som betyr at den tømmer tanken på litt over tre minutter. Dronens flytid med ballast beregnes til mellom 10-18 minutter per batteri og rekkevidden fra operatør skal være ca. tre kilometer.

På tross av dronens størrelse skal avdriften være liten. Forklaringen på dette er ifølge Haugen at jetstrømmen fra propellene suger luften og vesken som går rundt dronen inn mot midten og presser den rett ned.

- Dette med avdrift er noe vi skal måle med kontrastvæske og UV-lys sammen med Nibio i høst, forteller Haugen.

Fangvekster og beite

Når det gjelder granulat og frø vil dette bli spredt av dronen etter samme prinsipp som en sentrifugalspreder. Systemet ligner tanken for sprøyteveske som vises på bildet, men er litt høyere.

- Jeg er veldig spent på å se hvor effektivt dronen klarer å spre frø og granulat. Bruksområde for dette er jo mange, og det er allerede hintet frem til at såing av fangvekster i tidligkultur kan bli mer aktuelt når man slipper å kjøre i åkeren, sier Haugen.

Skognæringen har ifølge Hagen allerede vist interesse for å benytte droner for sprøyting av hogstfelt før planting. Biodrone har også fått i oppdrag å sprøyte ned et gammelt beite som er hogd for skog, for deretter å spre grasfrø slik at nytt beite etableres raskt til våren.

I videoen under kan du se produsentens egen promovideo av landbruksdronen DJI AGRAS T16.

Neste artikkel

Stripespreiar for brattlendt landbruk