Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hva koster oppdraget?

Her finner du leiekjøringsprisene for 2020

Priser: Du kan enkelt finne frem til årets leiekjøringspriser fra pc eller mobilen
Priser: Du kan enkelt finne frem til årets leiekjøringspriser fra pc eller mobilen

140 entreprenører og bønder som tilbyr leiekjøring, har bidratt med å sette sammen årets prisliste. Prisene er rapportert inn i et fastsatt skjema for hver enkelt arbeidsoperasjon, og deretter evaluert av redaksjonen.

Annonse

Prisene som vi presenterer, er en gjennomsnittspris både i nedre og øvre ende av skalaen. Merk at de fleste prisene som er innrapporterte, ligger et sted mellom laveste og høyeste pris. Grunnen til at Norsk Landbruk ikke har et eget felt for middelpris, er at alle operasjonene avhenger av lokale forhold, som for eksempel arrondering, størrelse og effektivitet på redskapen, konkurranse osv. Vi mener alle må kalkulere sin egen pris på bakgrunn av dette, og at det er feil at Norsk Landbruk skal formidle en «fasit».

Prisene finner du på leiekjøringspriser.no

Neste artikkel

Skal du sette bort graslåtten?