Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kraftig vekst til tross for uår

Pöttinger økte omsetningen med en milliard kroner.

GRAS: Grasutstyret til Pöttinger står for to tredeler av omsetninga. Foto: Dag Idar Jøsang
GRAS: Grasutstyret til Pöttinger står for to tredeler av omsetninga. Foto: Dag Idar Jøsang

Midt i koronapandemi, krig, kostnads- og prisøkninger østerrikske Pöttinger hatt en eventyrlig vekst det siste året. I regnskapsåret 2021/22, som gikk fra 1. august til 31. juli, økte omsetningen med hele 25 prosent. Det er den høyeste omsetningsøkningen i selskapets mer enn 150-årige historie.

I ren valuta utgjorde økningen 101 millioner euro, og omsetningen endte dermed på 506 millioner euro. Det tilsvarer rundt 5 milliarder kroner. Pöttinger har vel 2 000 ansatte over hele verden, og eksportandelen er på 91 prosent.

Annonse

Det er særlig på grasmaskiner at den familiebedriften gjør det godt. To tredeler av inntektene kommer fra grasutstyr, mens den siste tredelen kommer fra maskiner til jordarbeiding, såmaskiner og det nye plantepleiesegmentet.

De største enkeltmarkedene for Pöttinger utenfor Østerrike er Tyskland og Frankrike, med henholdsvis 18 og 15 prosent av omsetningen. Markedene som var i størst vekst var USA og Belgia, som økte med henholdsvis 75 og 52 prosent, mens veksten i både Sverige og Danmark økte med 35 prosent. I Norge er det Akershus Traktor som importerer Pöttinger, men Norge er ikke nevnt i pressemeldingen.

Neste artikkel

Skogteknikk skal forhandle Vimek