Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mimiro får Gjensidige med på eiersiden

Går inn med 25 millioner kroner

Mimiro får nå med seg Gjensidige inn på eiersiden. Skjermbildet viser Eana Skifte som  er gratis tilgjengelig for alle.
Mimiro får nå med seg Gjensidige inn på eiersiden. Skjermbildet viser Eana Skifte som er gratis tilgjengelig for alle.

Mimiro ble etablert av Tine og Felleskjøpet Agri i 2018, for å utvikle et felles økosystem for digital dokumentasjon i landbruket. Data fra bonden selv er kjernen i utviklingen, og nå har de fått med seg forsikringsselskapet Gjensidige på eiersiden.

Mimiro har i dag appene Eana Ku, som skal erstatte Tine Bedriftsstyring og gi adgang til registreringer og lister i Kukontrollen, og Eana Skifte som skal forenkle loggføringen av arbeid på skiftene og bruker lokasjonsdata fra mobilen. Eana skifte er gratis og tilgjengelig for alle på web og mobil.

– Dagens digitale løsninger for landbruket er ikke i stor nok grad bygget på bondens behov. Sammen med Tine og Felleskjøpet ønsker vi å være med på å utvikle løsninger for en mer effektiv og miljøvennlig matproduksjon i norsk landbruk, sier Gjensidige-direktør Lars Gøran Bjerklund, i en pressemelding.

Norske melkebønder har bidratt med ønsker om en enklere administrasjon av sin drift og bedre kontroll med økonomien. Bøndene har også bidratt med testing og tilbakemeldinger, som til sammen er grunnlag for Mimiro sine løsninger. Norsk landbruk og virksomheter tilknyttet næringen har store mengder data som er unike i verdensmålestokk, mener Mimiro.

Annonse

– Vi har store ambisjoner for utvikling av digitale løsninger som bidrar til en effektiv hverdag for bonden. Gjensidige er landets ledende forsikringsaktør innenfor landbruket, og har kjernekompetanse knyttet til bruk av data. Sammen med Tine og Felleskjøpet Agri blir Gjensidige en god partner og få med på laget, sier Christian Schøyen, daglig leder i Mimiro.

Ny innsikt til bonden

Schøyen poengterer at med en stadig voksende verdensbefolkning blir det i framtiden behov for å produsere betydelig mer mat, men med mindre ressurser. Nye teknologi gjør det nå mulig å gi en helt ny innsikt til bonden slik at han kan forbedre sin produksjon. Evnen til å utnytte de digitale løsningene vil være helt avgjørende for å kunne ta vare på og forsterke norsk landbruks konkurransekraft.

Selskapet gjennomfører nå en emisjon på 60 millioner kroner, hvor Gjensidige går inn med 25 millioner kroner, Tine og FK Agri med resten. Etter emmisjonen vil Gjensidige ha en eierandel på 5,7 %, Tine, 57,15 % og Felleskjøpet Agri 37,15 %

Neste artikkel

Fornøyde brukere av presisjonsutstyr