Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nå kan du kjøre fem mil langs vegen

Endelig mer praktiske regler for kjøring med traktor og redskap

Det har i lengre tid vært etterlyst klarere regler for traktorkjøring langs vegen. Nå er forskriften endret på flere områder.
Det har i lengre tid vært etterlyst klarere regler for traktorkjøring langs vegen. Nå er forskriften endret på flere områder.

Ansatte i landbruksnæringa kan fra og med 2020 kjøre fem mil (i luftlinje) med traktor og annet landbruksutstyr langs offentlig veg. Det skriver Statens Vegvesen i en pressemelding sendt ut tirsdag.

De nye reglene har tatt høyde for praktiske hensyn og bidrar til lik praksis, samtidig som de ivaretar trafikksikkerheten. Forskriftsendringene trådte i kraft 15. januar og det er paragraf 5-5 nr. 6 som er endret.

Tidligere var denne avstanden definert til kortere avstand, av enkelte tolket til å være maks fem kilometer, og fra 2009 midlertidig og offisielt tolket til å være maks 34 km, langs veg.

Gjelder all kjøring ved «vanlig bruk»

Mens den gamle teksten hadde det innsnevrende ordet «forflytning», har den nye forskrifta endret ordlyd til å gjelde «kjøring». Altså trenger du ikke lenger være bekymret for spissfindig tolking av hva man kan kalle turen din fra A til B for.

Åpningen for å kjøre med overbredde gjelder kun for vanlig bruk, og er kun knyttet til kjøring innen landbruket. Imidlertid er forskrifta tydelig på hva som er såkalt vanlig bruk: Med vanlig bruk menes nødvendig kjøring til, fra og mellom jordbruksarealer, til og fra verksted, til og fra kjøps- eller salgssted e.l. Dette gjelder også når kjøringen skjer som ledd i landbruksentreprenørvirksomhet.

Med andre ord har du lov til å kjøre den tre meter breie rundballepressa på verksted om den havarerer midt i slåtten, og du har lov til å hente ut en demotraktor med breidekk, forutsatt at avstanden ikke er over 50 kilometer i luftlinje.

Lemper på kjettingkravet

Annonse

De andre endringene i bestemmelser om kjøring med landbruksmaskiner på offentlig veg handler om kjetting og dekk og kjøring med bred redskap. I forskriften står det at kjettinger nå kun er påbudt der det er forventet kjøring på veg som er dekket av snø- eller is.

Kravet er at kjettingene du har med skal være egnet for formålet. Du skal minimum ha med en kjetting til traktorens framhjul, to til bakhjula, og eventuelt to kjettinger til tilhengeren, dersom du kjører tilhenger og det kan forventes snø- eller isdekke. Det er altså ikke krav om at kjettingene skal være på, så sant du ellers er godt nok skodd i forhold til føret.

Traktorkjøring med brede dekk, tvillinghjul eller gummidekk uten utstyr bakpå blir også tillatt mellom jordene på offentlige veg.

Kjøring med bred landbruksmaskin til og fra jordbruksarealer, verksted, kjøp/salgssted og landbruksentreprenørkjøring blir en del av vilkåret om "vanlig bruk".

Tilpasset en endret bruksstruktur

- Bakgrunnen for endringene er at Samferdselsdepartementet ønsker et enklere regelverk for dem som kjører brede landbruksmaskiner (inntil 3,55 m) på offentlig veg og å sikre lik praksis. Færre gårder, mer samdrift, maskinsamarbeid, mer leid jord og lengre kjøreavstander skaper behov for å kunne kjøre lengre, sier Asia Akther i Statens vegvesen som har ledet arbeidet med endringene.

Neste artikkel

Profilen: Importøren