Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ny nettside med leiekjøringspriser

Meld inn dine leiekjøringspriser på leiekjøringspriser.no.

På vår nye nettside leiekjøringspriser.no får du full oversikt over dagens leiekjøringsmarked.

Norsk Landbruk har som mål å gi deg et innblikk i hvordan leiekjøringsmarkedet utvikler seg. Derfor lanserer vi en ny nettside med alle prisene slik at man enkelt kan gå inn å sjekke prisene enten på mobilen eller pcen. Prisene på nettsiden er fra våren 2016, og de samme som stod på trykk i Norsk Landbruk nr. 6/2016.

Meld inn dine priser

For å få årets priser så riktig som mulig ber vi alle våre trofaste bidragsytere, og gjerne noen nye, ta i bruk vår nye nettside leiekjøringspriser.no. Oppdaterte priser blir presentert i Norsk Landbruk nummer 7 og nettsiden blir oppdatert i mai 2017.

Hurtigguide:

Geografisk er det en del prisvariasjoner. Første tips i vår hurtigguide er derfor som følger:

Skaff deg en oversikt over prisbildet i markedet

Avtal pris før oppdraget utføres

Skriv (langvarige) kontrakter

Gi rabatter på større/mer omfattende jobber

Prise merarbeid og tomgangskjøring

Tenk som et verksted, andelen fakturerte timer bør være så høy som mulig

For å legge inn dine priser klikker du i boksen "Meld inn dine priser" og laster ned vårt utfyllingskjema som du sender oss på mail til even@norsklandbruk.no.

Ingen gjennomsnittspris

Annonse

Som tidligere år har vi valgt kun å oppgi laveste og høyeste pris innen hver kategori – gjennomsnittspriser oppgir vi ikke. Grunnen er at prisene varierer med størrelse på utstyret og traktorer som brukes. Andre forhold som virker inn på om prisen er høy eller lav, er arrondering, størrelse på hvert jordstykke, jordart,hellingsgrad, steinmengde og avstand mellom jordene. Hvor mye konkurranse som finnes i nærområdet, vil også virke inn på prisen.Vi mener kort og godt at det ikke er Norsk Landbruks oppgave å være så toneangivende som det man er ved å sette en konkret (middel)pris som skal passe for alle. På samme måte som at prisen for leiejord i mange tilfeller ikke i stor nok grad differensieres etter produksjonsevne, ønsker vi heller å bidra til at hver enkelt har et bevisst forhold til sin egen prissetting av leiekjøringstjenester.

Neste artikkel

Presisjonstildeling av mineraler