Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Også i Sverige melkes flere kyr i robot

Selv om antallet melkeroboter ikke øker melker en større andel svenske melkebruk med robot.

I fjor kunne vi fortelle at antallet melkeroboter i Sverige var på vei nedover etter at det nådde toppen i 2014.

De aller største melkebrukene foretrekker gjerne melkekarusell, men ifølge fagbladet Husdjur er antallet besetninger med med melkerobot, og antallet kyr som melkes av robot, likevel fremdeles økende.

I 2017 ble 29,6 prosent av svenske melkyr melket i et automatisk melkesystem, og det utgjorde 39,1 prosent av svenske melkekyr totalt. I praksis betyr det at selv om antallet roboter har blitt lavere, så gjelder det også andre typer melkeanlegg.

Da antallet melkeroboter i Sverige var på det høyeste i 2014, med rundt 1 050 roboter, ble 25,3 prosent av besetniningene melket med robot, og 36,3 prosent av kyrne.

Annonse

Ikke veldig overraskende har Sveriges egen melkerobotprodusent, DeLaval, et solid grep om markedet på hjemmebane. Mer enn halvparten av alle melkeroboter hos blågule bønder er blå.

Lely er en klar toer på det svenske markedet. Lely skal ha rundt 180 roboter i svenske fjøs.

Som i Norge finnes det tre andre robotmerker på markedet: GEA, SAC og Fullwood Merlin. GEA har levert 47 roboter i løpet av sine 8 år på det svenske markedet.

Neste artikkel

De andres blikk