Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Reime vil bli totalleverandør

Med nytt og solid eierskap har Reime Landteknikk satt seg mål om å bli en totalleverandør til landbruket.

Reime Landteknikk satser tungt på de som ønsker å oppgradere og modernisere melkeproduksjonen, og kan levere både standard og skreddersøm til bøndene. Foto: Reime.
Reime Landteknikk satser tungt på de som ønsker å oppgradere og modernisere melkeproduksjonen, og kan levere både standard og skreddersøm til bøndene. Foto: Reime.

Det var i februar i år at BR Industrier gikk inn som den største enkeltaksjonæren i Reime Landteknikk, hvor også mange ansatte er inne på eiersiden. BR Industrier driver i dag driver 25 virksomheter med til sammen vel 1000 ansatte innen landbruk, industri og energi, og hadde i 2019 en omsetning på 2,7 milliarder kroner med et resultat før skatt på 83,5 millioner kroner.

Eier og konsernsjef Bjørn Rygg har et sterkt engasjement for den norske bonden, og en urokkelig tro på mulighetene for Reime Landteknikk. Hvor mye man skal vokse, vil han ikke gå i detalj om. Men basert på det som skjer i konsernets øvrige virksomheter, er det ingen tvil om at eieren har klare mål.

-Gjennom vår satsing innen landbruk har vi fokus på teknologi, utstyr og driftssystemer som er tilpasset norske bønder og deres filosofi. Bøndene vet hva de vil ha, og er opptatt av soliditet, kvalitet og langsiktige investeringer. Det vil de få gjennom Reime Landteknikk og våre øvrige virksomheter med landbruk som målgruppe. For oss er det viktig med et gjensidig godt samarbeid med bøndene. Det gjør det mulig for oss å levere i forhold til deres ønsker og behov, sier Rygg.

Konsernsjefen har nå selv tatt roret som styreleder i virksomheten. Som styremedlemmer har han med seg Karianne Stene Bjelland, Trond Lode og Idar Nedrebø.

Vil bli totalleverandør

-Vi vet at bøndene er opptatt av at vi som forbrukere skal kjøpe norske varer. Derfor er det også positivt at vi fra vår side kan tilby en stor andel egenproduksjon, sier salgs- og markedssjef i Reime Landteknikk Idar Nedrebø.

Sammen med Reime & co og ikke minst i samarbeid med de andre landbruksrelaterte selskapene i BR Industrier hvor vi gjør alt fra å produsere og foredle metall til lakkering av innredning, er målet å være ledende innen I-Mek, det vil si alt fra innredning, ventilasjon, dører og vindu til utstyr for håndtering av fôr og gjødsel for å ha nevnt noe. Målet er å være bondens totalleverandør, sier markedssjefen. .

Annonse

Ambisjoner for GEA

Vel halvparten av all melk her i landet, produseres i dag ved hjelp av melkerobot, og Reime Landteknikk og GEA har ambisjoner om en betydelig og stadig større del av dette markedet når det gjelder små og store bønder, og ikke minst bruk hvor virksomheten deles mellom gardsdrift og tilleggsaktiviteter.

-Vi ser at bruk av alle størrelser oppnår stor gevinst innen økonomi og effektivitet, og kan bistå bonden med den beste løsningen, sier Nedrebø og poengterer at Reime Landteknikk satser tungt på bønder som ønsker å oppgradere og modernisere melkeproduksjonen.

En del robotsystemer begynner å bli gamle, og GEA er i dag ledende innen teknologi og utstyr for en skånsom melking som sikrer god kvalitet i alle ledd, sier han.

Norsk landbruk er i støpeskjeen, og bøndene er flinke til å tilpasse seg nye vilkår og rammebetingelser. Innen 2034 skal alle bruk over på løsdrift. Både det og kravet til endring og løpende tilpasning innen landbruket, krever mye av I-Mek-leverandørene. Bjørn Rygg og Idar Nedrebø mener Reime Landteknikk står sterkt i dette markedet fordi virksomheten både leverer standard og skreddersøm til bøndene.

Neste artikkel

Fortsatt flest båsfjøs