Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
ARBEIDSPLASSER: Det var tilfeldigheter som gjorde at Thorstein Roxrud begynte med ved. Nå er det fire personer som tar ut lønna si hos Hel V.
ARBEIDSPLASSER: Det var tilfeldigheter som gjorde at Thorstein Roxrud begynte med ved. Nå er det fire personer som tar ut lønna si hos Hel V.

Slik ble Hel V store på ved

FROGN: Da Thorstein Roxrud for sju år siden satt med 130 kubikkmeter bjørketømmer uten verdi, ble det starten på Hel V og det som nå er en av landets større vedprodusenter.

Følgene av en klassisk tabbe gjorde at Thorstein Roxrud måtte finne på noe lurt. Sammen med kona, Marianne, hadde han i fem år satset på lavvoparken Fritt Vilt i Drøbak. Det gikk ikke rundt. For å dekke tapet, bestemte de seg for å ta ut tømmer fra skogen, men gikk på en smell.

– Jeg gjorde den feilen at jeg så på hva verdien var i sagtømmergran, og glemte alt det andre. Så oppdaget jeg litt for seint at det kostet mer å ta ut bjørka, enn jeg ville få i oppgjør for den. Derfor satt jeg igjen med 125 kubikkmeter bjørk, forteller Roxrud.

TILFELDIGHETER I RETT REKKEFØLGE

Forrige generasjon på Kykkelsrud gård hadde drevet med korn, skog og litt vedproduksjon på si, og bjørka ble til ved hjelp av motorsag og en gammel, traktordrevet vedkløyver.

Drifta på gården

Gårdsnavn: Kykkelsrud gård

Drives av: Thorstein og Marianne Roxrud

Produksjon: Vedproduksjon av bjørketømmer kjøpt fra Viken Skog

Areal: Leier ut jorda på rundt 180 dekar til en nabo som dyrker korn

H.O.H.: 105 meter

Nedbør: 422 millimeter

Graddager: 1479 (Ås)

– Vi kappet, kløyvde og puttet veden i småsekker som vi solgte. Og det var moro! Av pengene fra det oppgjøret kjøpte vi den første vedmaskinen, og siden har vi hatt en voldsom økning. Vi hadde en seks- til åttedobling av salget i flere år og etter hvert en økning på 15–20 prosent. Vi kom fort opp i volum, og de siste årene har vi blitt store. Det er mange tilfeldigheter som har lagt seg etter hverandre, på rett måte, sier Roxrud.

PLASTTUNNEL: Seks bærtunneler har Hel V til å tørke bjørkeveden i.
PLASTTUNNEL: Seks bærtunneler har Hel V til å tørke bjørkeveden i.

– Det er dyrt å ha gård, og man må nesten drive næring på gården for å ha råd. Jeg er ikke flink til å få ting til å gro, men flink til å få ting til å brenne. Derfor leier vi ut jorda. Det som er en utfordring, er at vedproduksjon blir definert som landbruk, men da som sekundærnæring og ikke primærnæring. Alt vi gjør med ved, går rett inn i landbruket, men vi må likevel bruke både egne og innleide ressurser på å rettferdiggjøre at det vi driver med, er landbruk, sier han.

1 100 TONN VED

Roxrud er ikke redd for å dele kunnskap om hvordan han selger, produserer eller distribuerer ved. Han har selv lært av andre og deler villig tankene om hvordan han har bygget opp Hel V fra den tilfeldige starten, til å bli en bedrift med fire ansatte, og som produserer og leverer i overkant av 1,1 millioner kilo i året.

UTKJØRING: Kenneth Andresen Søderlund (t.v.) og Christoffer Andresen får hektiske dager med utkjøring av ved hele høsten.
UTKJØRING: Kenneth Andresen Søderlund (t.v.) og Christoffer Andresen får hektiske dager med utkjøring av ved hele høsten.

Som fersk vedprodusent var det en stor utfordring at de var helt nye, i et veldig konkurransedrevet marked. De hadde ingen kundelister, og det betydde at Hel V måtte legge ned en stor innsats for å få solgt veden og gjort navnet kjent i markedet. Roxrud sitt egentlige fag er produktutvikling innenfor data og analyse, og han analyserte situasjonen med sivilingeniørens blikk.

Her er tre saker til om Hel V fra NL nummer 14 2022:

– Hvis vi ikke greide å selge veden, var det heller ingen vits i å produsere den. Vi hadde en trang fødsel, fordi vi måtte bruke store ressurser på å selge veden. Men det motiverte oss til å lage en full, digital kundereise, mens det vanlige er å bestille ved på telefon eller tekstmelding, og så bli notert på en liste.

GODE PÅ KUNDEKONTAKT

På nettsida helv.no velger du mellom ved med 20 eller 28 centimeter kubbelengde, og om du vil ha storsekk eller småsekk, og hvilken måned du ønsker levering. Storsekken inneholder 1 640 liter ved, mens småsekkene er på 40 liter. Velg antall etter fastsatte priser. Idet kunden har bestilt veden på nett, går det automatisk ut en hyggelig tekstmelding, som bekreftelse på bestillinga.

SJEKK: Christoffer Andresen tar en siste sjekk av lastsikringa før vinterveden er på veg til kunder på Langhus.
SJEKK: Christoffer Andresen tar en siste sjekk av lastsikringa før vinterveden er på veg til kunder på Langhus.
Annonse

Som oppfølging får kunden en ny tekstmelding når det er bestemt hvilken dag veden blir levert, gjerne rundt to uker før utkjøring, og deretter en tekstmelding med anslått tidspunkt på dagen noen få dager før. På selve leveringsdagen sendes det ut enda en tekstmelding, som forteller hvem som leverer veden, og at kunden får melding dersom det skulle oppstå forsinkelser. Siste varsel kommer fra sjåføren når det er 150–20 minutter igjen til han dukker opp med pallen på en Avant minilaster, og etter at veden er levert, kommer den siste meldinga, som en hilsen og et håp om at både veden og leveringa står til forventningene.

– Vi investerte tidlig i en nettside, og den tekniske løsninga som ligger bak, slik at vi har en reell kundereise som er digital. Dette er også koblet opp mot annonser og sosiale medier. Det gjør oss til en vedsalgsbedrift, mer enn en vedprodusent, sier Roxrud.

LEVERING: Hel V gir kunden løpende oppdateringer om når veden blir levert.
LEVERING: Hel V gir kunden løpende oppdateringer om når veden blir levert.
INFO: Hel V holder kunden oppdatert løpende.
INFO: Hel V holder kunden oppdatert løpende.

HELDIGITAL KUNDEREISE

Vedselgeren er klinkende klar på hva som er årsaken til Hel V sin suksess. Det er kundereisen og måten veden blir levert på. Han deler kundene inn i tre grupper: Det er innflyttere som ikke har noe forhold til annen vedleverandør, folk som har installert ny vedovn, eller at de har tatt en kunde fra en annen produsent, fordi kunden ønsket mer av det Hel V kunne levere, sammenlignet med sin tradisjonelle leverandør.

I starten opplevde vi at folk hadde lagt presenning på bakken før vi kom, og vi forsto ikke hvorfor. Det viste seg at folk trodde vi skulle tippe veden. Det var et eureka-øyeblikk for oss, for vi kom med veden på en pall, som vi ikke skal ha tilbake. Vi kjører den inn i garasjer eller vedskjul, der vi kan komme til med en minilaster, og når kundene våre oppdaget det, fikk vi plutselig 40–50 delinger på Facebook. Folk var drittleie av å få veden i en haug på gårdsplassen.

VED: Jorda på Kykkelsrud gård leies ut, mens vedproduksjon har blitt næringsvei.
VED: Jorda på Kykkelsrud gård leies ut, mens vedproduksjon har blitt næringsvei.

Dersom det er meldt nedbør på leveringsdagen eller de to neste dagene, blir pallen enten plastret med strekkfilm eller en pallehette i plast, av den typen potetbønder bruker i potetkasser. Da har folk mulighet for å få veden under tak, mens den er tørr.

– Veden leveres vanntett til kunde når det er utrygt for regn. Den står trygt i tre til fire dager før man tar av plasten.

OPPTENNINGSVED ER GOD BUTIKK

Som en gest til kundene gir Hel V også bort en liten bag med opptenningsposer. I tillegg tilbys sekker med opptenningsved av tørrgran. Opptenningsveden har i seg selv blitt en helt egen nisjeproduksjon.

POPULÆRT: Opptenningsved av tørrgran har blitt en populær og helt egen nisje i vedmarkedet.
POPULÆRT: Opptenningsved av tørrgran har blitt en populær og helt egen nisje i vedmarkedet.

I høst har Roxrud tatt i bruk en helt ny maskin for å produsere og pakke opptenningsved i småsekker. Til den har han grovkappet kubber som legges i et magasin. Når opptenningsved fra en kubbe er kløyvd, faller en ny ned fra magasinet. Maskinen har vario-kløyving, som vil si at knivene blir presset sidelengs gjennom kubben, i stedet for at kubben blir presset mot faste kniver. En av fordelene er at vedprodusenten da kan definere akkurat hvor stor veden skal være.

– På denne maskinen skal en operatør produsere 15 000 sekker med opptenningsved på seks uker. Det er god butikk, og 40-50 prosent av de som kjøper ved av oss, kjøper også opptenningsved, forteller han.

OPPTENNING: På den gamle låven på Kykkelsrud skal det produseres 15 000 bager med opptenningsved i løpet av noen høstuker.
OPPTENNING: På den gamle låven på Kykkelsrud skal det produseres 15 000 bager med opptenningsved i løpet av noen høstuker.

Neste artikkel

Stor etterspørsel tross høyere priser