Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Slik vil Lely utnytte gjødsla bedre

Reduserer fordampning av ammoniakk med 70 prosent, og utvinner næringsstoffer fra gjødsel.

FILTER: I Lely sin N-Capture filtreres ammoniakken og lufta fra fjøset, slik at næringsstoffene tas ut. Foto: Ernie Buts
FILTER: I Lely sin N-Capture filtreres ammoniakken og lufta fra fjøset, slik at næringsstoffene tas ut. Foto: Ernie Buts

Ved å skille fast og flytende gjødsel allerede på skrapearealet skal Lely Sphere utvinne mer av næringsstoffene i storfegjødsla. Med klimaperspektivet som ligger bak utviklingen av systemet Lely kaller sirkulærgjødsel kan Sphere gjerne oversettes til klode på norsk.

Allerede på forrige Lely Future Farm Days for to år siden avslørte Alexander van der Lely at de jobber med teknologiske løsninger for å gjøre gjødsla mer verdifull, og samtidig redusere klimagassutslippene. Nå har Lely avslørt hvordan de vil gjenvinne næringsstoffer fra både tørrgjødsel, urin og fra gassene som danner seg i fjøset.

SPALT: Det legges profiler i rustfritt stål i spalteåpningene for at bare urin og luft skal renne ned. Foto: Ernie Buts
SPALT: Det legges profiler i rustfritt stål i spalteåpningene for at bare urin og luft skal renne ned. Foto: Ernie Buts

I dag er fire pilotprosjekter i drift i Nederland. Som man kan se i videopresentasjonen legges det noen profiler i rustfritt stål ned i gummispalteåpningene i gulvet, men i stålplatene er det små hull som gjør at urinen renner gjennom.

Video fra Lely:

Den faste delen av gjødsla samles opp med skraperoboten Lely Collector, og på denne måten skilles våt og fast gjødsel allerede på skrapearealet.

I gjødselkjelleren eller flytrenna skapes det et undertrykk, slik at gjødselgassene og fjøslufta suges ned gjennom de samme dreneringshullene som urinen. På denne måten blir lufta i fjøset bedre.

Lufta suges så ut til en maskin på utsiden av fjøsveggen, som kalles N-Capture. Den inneholder et filer som tar ammoniakken ut av lufta. Det gjøres ved hjelp av salpetersyre, som gjenvinner nitrogen, eller svovelsyre, som tilfører svovel. På denne måten reduseres ammoniakkutslippene med opptil 70 prosent, i følge Lely.

Video fra Lely:

Annonse

Ammoniumnitratet og ammoniumsulfatet som skilles ut blir lagret i en silo.

I tillegg utvinnes næringsstoffer fra både den tørre og våte delen av gjødsla. Tørrgjødsla inneholder organisk nitrogen og fosfat, mens urinen i hovedsak inneholder kalium. Dette gjør at bonden kan utnytte gjødselverdien i gjødsla mer effektivt.

OPPSAMLER: Lely Collector samler opp den tørre delen av gjødsla for å holde den adskilt fra urinen. Foto: Ernie Buts
OPPSAMLER: Lely Collector samler opp den tørre delen av gjødsla for å holde den adskilt fra urinen. Foto: Ernie Buts

I følge Lely utvinner man på denne måten mellom 10 og 20 kilo nitrogen fra hver melkeku i løpet av et år.

Når Sphere er klart til å slippes på markedet er produsenten forsiktig med å antyde, men Lely håper å få offentlig godkjennelse som et innovativt system for å forebygge fordamping av ammoniakk i løpet av tredje kvartal 2021. Etter det håper Lely å gjøre Sphere tilgjengelig for melkeprodusenter i Nederland i første omgang.

André Stenumgård, som er konsernsjef i Fjøssystemer, ser potensiale for Lely Sphere også i Norge.

– Man skal ikke være noen stor spåmann for å spå at det vil bli kjempefokus på dette også i Norge framover. Det er et par år siden vi fikk høre om dette første gang, og timingen nå er perfekt. Resultatene fra pilotprosjektene er bedre enn det jeg hadde våget å tro på. At de lanserer dette i Nederland først er bare en fordel. De har det aller trangeste nåløyet, sier han.

Så langt er det ingen som har snakket om hva et Lely Sphere-anlegg vil koste, og Stenumgård regner med at det tidligst kan bli aktuelt for Fjøssystemer å gå ut i markedet med dette om to år.

– Det er både fornuftig og behagelig å få nyhetene så tidlig. Da får vi tid til å forberedes oss.

NORGE: André Stenumgård tror Lely Sphere tidligst kan være tilgjengelig på det norske markedet tidligst om to år. Foto: Dag Idar Jøsang
NORGE: André Stenumgård tror Lely Sphere tidligst kan være tilgjengelig på det norske markedet tidligst om to år. Foto: Dag Idar Jøsang

Neste artikkel

Mange vil ha trefjøs