Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Teknologisamarbeid mellom FK Agri og Lantmännen

Felleskjøpet Agri kjøper 12 prosent av Dataväxt som eies av svenske Lantmännen. Foto: Morten Brakestad.

Felleskjøpet kjøper 12 prosent i det Lantmännen-eide firmaet Dataväxt. -Teknologi-samarbeidet skal gi nye tjenester i begge land, og i Norge vil plattformen “Min gård” bli sentral i utviklingen, skriver Felleskjøpet i en pressemelding.

-Felleskjøpet Agri, Lantmännen og Dataväxt skal sammen jobbe for økt digitalisering i landbruket som igjen gir økt produktvitet og lønnsomhet både i det norske og svenske landbruket. I klartekst skal teknologisamarbeidet være med på å bedre avlingen til de nordiske bøndene, noe som igjen gir de bedre økonomi. Effektiv produksjon betyr en mer bærekraftig produksjon, noe som er viktig når jordas matressurser er under press, forklarer utviklingssjef for landbruk i Felleskjøpet, Bjarne Holm.

Annonse

I dag leverer Dataväxt blant annet kart over jorder, gjødselplan og satellittverktøy slik at bonden kan drive jordbruket mer presist.

- Med tjenester fra Dataväxt vil teknologien som tilbys vil være mulig å bruke i kombinasjon med allerede eksisterende løsninger fra for eksempel John Deere. Planleggingsverktøy og teknologi for automatisk sporing og dokumentasjon vil lanseres i Norge i høst, skriver FK.

– Lantmännen, Felleskjøpet Agri och Dataväxt ligger alle i forkant med digitale landbruksprodukter, men selskapenes fokus har vært rettet mot ulike områder i næringen. Det gjør at vi kompleterer hverandre godt og kan dra nytte av hverandres erfaringer, sier Carin Ritter, strategisk utvikler hos Lantmännen.

Neste artikkel

Gir råd til bønder i fôrkrise i nettmøte