I Norge er det lov til å kjøre med breie landbruksmaskiner inntil 3,50 meter over kortere vegstrekninger, jfr. forskrift om bruk av kjøretøy § 5-5 nr. 6.

Skal man ferdes langs vei med bredere landbruksmaskiner enn dette, må man søke om dispensasjon, på lik linje med annen spesialtransport. Det er imidlertid ikke så vanskelig å få dispensasjon som mange skulle tro, og etter statistikken vi får opplyst fra Vegvesenet, er det et stort forbedringspotensial.

– Det er veldig få som søker. Årlig får vi kanskje inn 50-60 søknader på landbrukssida, forteller Steinar Madsen, rådgiver i enheten for spesialtransport.

Mørketallene er med andre ord store, noe næringa bør ta tak i. Ulykker med landbruksredskaper involvert, er heldigvis i fåtall, men konsekvensene kan bli store, særlig om man ikke har «papirene i orden».

Nettbasert søknad

Å få alt på stell, er imidlertid ikke vanskeligere enn noen få tastetrykk på Statens vegvesen sine nettsider. Vegvesenet har laget et elektronisk søknadsskjema for spesialtransport, der forutsetningen for å sende inn søknad, er at man er registrert som bruker i webtjenesten VegSak.

Når opplysningene er fylt inn, får du tilsendt e-post med påloggingsinformasjon, slik at du kommer videre til selve søknaden, som i all hovedsak består av avkrysningsfelter. Det kreves én søknad per kjøretøy. Trenger du hjelp underveis, kan du ringe 815 20 900 eller sende e-post til [email protected].

Søknaden om dispensasjon for spesialtransport må sendes innen tre virkedager før transporten starter. Mottar man dispensasjon, for eksempelvis å forflytte en skurtresker på 4,00 meter, gjelder denne for en tidsbestemt periode, eksempelvis er det naturlig at en dispensasjon gis for hele høstonna.

– Vi gir gjerne dispensasjon for naturlig avgrensede tidsperioder, for eksempel våronn eller høstonn. De gangene vi ikke innvilger dispensasjon, er det som regel med bakgrunn i at opplysninger ikke er korrekte, forteller Madsen videre.

Rådgiveren påpeker at dispensasjonen kun gjelder «vanlig bruk», noe han forklarer ved dette eksempelet:

– Har du fått dispensasjon til skurtreskeren din, gjelder dette forflytning fra gård til jorde, eller fra jorde til jorde. Skal skurtreskeren kjøres på verksted, skal den transporteres dit på lastebil, sier Madsen.

Krav om følgebil

I likhet med den generelle retten til å kjøre med landbruksmaskiner mellom 2,55 til 3,50 meter, gjelder 34-kilometersregelen også for dispensasjonen til å forflytte landbruksmaskiner mellom 3,50 og 4,10 meter. Denne er vel å merke per forflytting, bekrefter Samferdselsdepartementet i en e-post til traktor.no.

Krav til varsling av medtrafikanter er nedfelt i Kjøretøyforskriftens § 3-4, om utstikkende gods og merking.

– Man må varsle medtrafikanter godt, med gult varslingslys som synes 360 grader rundt lampa og «bred transport»-skilt, forteller Madsen.

Kjøring med landbruksmaskiner inntil 3,50 meter er unntatt for kravet om følgebil, men dette må man ha med når man forflytter landbruksmaskiner med bredde fra 3,50 til 4,10 meter. Er landbruksmaskiner enda bredere enn 4,10 meter, er det for øvrig ingen mulighet for dispensasjon.

– 4,10 meter er grensa, slår Madsen fast.

– Er kjøretøyet bredere enn det, må det fraktes med lastebiltransport. Vi gir aldri dispensasjon til å forflytte slike kjøretøy på egne hjul, forteller rådgiveren.