Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Unge gründere laget spaltevasker

Da seks elever ved Tomb videregående skole skulle starte ungdomsbedrift, kom de opp med en idé som gjør at spaltegulvet kan vare lenger.

Even Østeby, Øyvind Telstø, Magnus Øverby, Hans Ole Grimsrud og Ole Edvard Kaaen viser fram spaltevaskeren som vil gjøre det mulig å fjerne urin og møkk som setter seg fast i spalteåpningene, og under spaltegulvet. Gudbrand Gamkinn er også med i ungdomsbedriften. Foto: Privat
Even Østeby, Øyvind Telstø, Magnus Øverby, Hans Ole Grimsrud og Ole Edvard Kaaen viser fram spaltevaskeren som vil gjøre det mulig å fjerne urin og møkk som setter seg fast i spalteåpningene, og under spaltegulvet. Gudbrand Gamkinn er også med i ungdomsbedriften. Foto: Privat

Ole Edvard Kaaen og medelevene Gudbrand Gamkinn, Hans Ole Grimsrud, Magnus Øverby, Even Østeby og Øyvind Telstø, har funnet opp ei enkel løsning på et velkjent problem for mange husdyrbønder. Selv om mange rengjør spaltegulvet på oversiden, har guttene erfart at få tar seg bryet med å vaske på undersiden.

– Det er en utfordring at det fester seg møkk under betongspalten og i spalteåpningene, og siden møkk er surt, vil det tære på betongen over tid. Til slutt vil betongen bli så svak at den må byttes ut, forklarer Kaaen.

DE KREATIVE GUTTENE ønsket å finne ei løsning som gjør det lettvint å vaske spaltegulvet, slik at betongens levetid forlenges. Derfor laget de ei lanse som passer mellom spalteåpningene, og som enkelt kan kobles på høytrykksspyleren de fleste allerede har i fjøset. Oppfinnelsen valgte de å kalle TecnoWash.

– Vi ønsket å lage noe som på lang sikt vil være en lur investering for bonden, fordi det er så dyrt å legge spaltegulv. I tillegg vet vi at betongproduksjonen står for store utslipp av klimagasser, så ved å forlenge spaltegulvets levetid, vil det bidra positivt på miljøet, forteller han.

DEN FØRSTE UTGAVEN av TechnoWash har elevene laget helt selv, men de har fått litt hjelp av lærer Tormod Gaustad til å få tak i deler. Videre håper de at de skal få til nok markedsføring og interesse for produktet sitt, slik at de kan starte ordentlig opp med produksjonen.

– Vi antar at det vil koste mellom 3 000 til 3 500 kroner, så det er en rimelig investering på et økonomisk langsiktig prosjekt, poengterer Kaaen.

Annonse

Alle guttene i ungdomsbedriften kommer fra gård og har selv erfaring med møkk som setter seg fast under spaltegulvet. I tillegg har de hatt kontakt med bønder og produsenter av spaltegulv, og de kan fortelle at mange allerede har vist interesse for produktet.

TORE WIIK I TELO RÅDGIVNING, som har spesialisert seg på betongskader i gjødselkjellere, synes ideen til de unge guttene er fin, men har ikke helt trua på at det vil ha stor effekt på levetida til betongen.

– Spalten er utsatt for konstant påvirkning av urin og gjødsel når den er i bruk, og etter vask vil det fylles opp igjen ganske umiddelbart, påpeker han.

Han tenker imidlertid at oppfinnelsen kan være nyttig for å vurdere tilstanden til betongspalten, men at det også vil være behov for en anretning med speil og lys, for å få tatt en grundig kikk.

Neste artikkel

Bjørn Rygg skal bygge fjøs