Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Utslippsfri skipstransport

Foto: Bethi Dirdal Jåtun
Foto: Bethi Dirdal Jåtun

Felleskjøpet frakter årlig 100 skipslaster med til sammen 350 000 tonn korn fra Østlandet til Vestlandet. HeidelbergCement frakter sand, grus og pukk motsatt vei. De to aktørene har slått seg sammen, for å kunne tilby rederier som vil utvikle et null-utslippsskip, en langsiktig kontrakt som gjør det lønnsomt for rederiene å utvikle teknologien. Nå er de to aktørene tildelt 12,3 millioner kroner fra Pilot-E, en samordnet finansiering i regi av Enova, Forskningsrådet og Innovasjon Norge, for å få fram nye, innovative løsninger innen miljø- og klimavennlig energiteknologi.

– Vi er veldig glade for tildelinga og ikke minst for den store interessen både rederier og energileverandører har vist for prosjektet vårt, sier logistikksjef i Felleskjøpet Agri, Per-Kenneth Øye i en pressemelding.

Annonse

31 rederier og 12 energileverandører har meldt sin interesse for prosjektet.

– Det viser at både interessen og kunnskapen finnes der ute, men at rederiene trengte en vareleverandør som er villig til å forplikte seg, i form av en langsiktig kontrakt. Sammen med HeidelbergCement er vi den kunden de trenger, for å kunne bygge et slikt skip, sier Øye.

Øye håper det første null-utslippsskipet vil være på vannet til kornsesongen 2023.

Neste artikkel

Slår et slag for storbinger i sauefjøset