Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Video: Veier rundballer i frontlasteren

Slik veier man med Fendt CargoProfi.

Det er ikke nok å telle antall rundballer. Man må vite hva som er i dem, er budskapet fra Anders Rognlien.

Rognlien er agronom i Yara og sitter i juryen i Avlingskampen. Han mener at manglende registreringer av grasavlinger er problematisk. En kornprodusent kan gi deg et nøyaktig svar på hvor mye korn han produserte i fjor. En gras produsent sier kanskje «nok», «for lite» eller gir deg tallet på rundballer.

Veie: Anders Rognlien i Yara mener norske bønder bør bli flinkere med nøyaktige avlingsregistreringer. Foto: Camilla Mellemstrand

– En rundball er ikke en rundball. Tidligere erfaringer viser at rundballer fra et skifte har svært varierende vekt. Selv rundballer som ser identiske ut kan ha en variasjon i vekt på over 200 kilo. Nøyaktige avlingsregistreringer vil avdekke forskjeller på avlingsnivået mellom skifter, som igjen vil endre fokus hos grasdyrkere. Hvorfor er det så store avlingsforskjeller? Hva kan vi gjøre med det? Bør vi tilpasse dyrkingsopplegget? Avlingsregistreringer vil gjøre det lettere å se hvordan agronomiske tiltak påvirker fôrmengden som produseres, mener han.

Annonse

Men hva finnes av utstyr for å veie rundballer? I Norsk Landbruk nummer 10, som kommer i postkassen til våre abonnenter denne uka, har vi lett etter noen alternative måter å veie på. De leser du om i papirutgaven.

Men en av metodene er å veie i frontlasteren. Her finnes det et par vekter man kan ettermontere, men også en fabrikkmontert vekt. Vi har hørt med Kjell Kopperud om hans erfaringer, og i videoen demonstrerer han hvor enkelt man kan veie rundballer med Fendt CargoProfi.

Er du ikke abonnent? Her får du et godt tilbud på Norsk Landbruk.

Neste artikkel

Presisjonstildeling av mineraler