Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil forenkle deling av maskiner og redskap

Selskapet bak Bord til Jord og Fôrformidling lanserer nå en plattform for utleie av landbruksredskap og -maskiner.

Deling: Landbruksformidling.no er en delingsplattform for maskiner og redskap. Foto: Skjermdump
Deling: Landbruksformidling.no er en delingsplattform for maskiner og redskap. Foto: Skjermdump

Da tørkesommeren 2018 etterlot mange bønder med stort behov for å kjøpe grovfôr, fikk selskapet Green House en idé om å lage en nettbasert plattform for fôrformidling. I vår utvidet de tilbudet med enda en plattform, for å sikre at permitterte arbeidstakere og bønder med behov for arbeidskraft, skulle kunne finne fram til hverandre.

NÅ ER GREEN HOUSE klar med atter en plattform, som er ment å gjøre hverdagen enklere for norske bønder. Denne gangen er det ingen krise som har inspirert de unge driverne, men et ønske om å gjøre det lettere å dele på landbruksmaskiner og redskaper, bønder imellom. Den nye nettsiden har de valgt å kalle Landbruksformidling.no, og der har de samlet både formidling av fôr, arbeidskraft og den nye plattformen for deling av maskiner.

På nettsiden kan bønder som har redskap de kan tenke seg å leie ut, legge ut annonser med datoer for når redskapene er tilgjengelige for leie, og i hvilket område de befinner seg.

– For mange vil det være en svært stor investering å kjøpe inn maskiner og redskap, og da kan det være ypperlig å heller leie når man trenger det. Andre har kanskje maskiner som står mye i ro, som det kan være fint å få inntekt på, forteller Ole Erik Lunder, som er prosjektkoordinator i Green House og daglig leder i Landbruksformidling.

Leder: Ole Erik Lunder er prosjektkoordinator i Green House og daglig leder for Landbruksformidling. Foto: Privat
Leder: Ole Erik Lunder er prosjektkoordinator i Green House og daglig leder for Landbruksformidling. Foto: Privat

SELV OM FORMIDLINGSTJENESTEN er helt fersk, har de et håp om at mange vil ønske å benytte seg av den, og at også større maskinaktører kan se nytten av å bli med.

– Vi har vært i kontakt med både A-K maskiner, Felleskjøpet og Eikmaskin, som er positive til ideen, og vi håper vi kan få til et samarbeid med dem etter hvert. Vi mener at den beste løsninga for bøndene er én tjeneste, der alle aktører, store som små, er samlet på ett sted, sier han.

Lunder poengterer at tjenesten bare vil bli så god som brukerne gjør den til. Desto flere som benytter seg av den til å legge ut maskiner og redskaper til leie, jo større er muligheten for å få leid ut, eller å finne tilgjengelige utleieobjekter.

Annonse

– Vi er avhengige av at både bønder og forhandlere ser mulighetene som deling i landbruket vil gi. Det er brukerne av tjenesten som vil gi den kvalitet, så vi oppfordrer bøndene til å ta den i bruk og være med på å forbedre den, understreker han.

LUNDER FORSTÅR at mange kan anse det som risikabelt å leie ut verdifulle redskap, og derfor arbeider Green House for at også forsikring skal være inkludert når man benytter seg av tjenesten. Det regner han med vil være klart til våronna.

– Forsikringen vil redusere risikoen og forhåpentligvis senke terskelen for å vurdere å leie ut dyre maskiner. Bonden skal kunne være trygg på at redskapen blir godt ivaretatt, og at kostnader tilknyttet en eventuell skade i utleieperioden, blir dekket, sier han.

Nettsiden vil også gi både utleier og leietaker en mulighet til å gi en vurdering av hverandre, slik at andre kan se hvordan begge partene opplevde leieforholdet. Slik vil systemet bli tryggere, og det blir enklere å luke ut useriøse aktører.

MENS BÅDE Fôrformidling og arbeidskraftformidlinga Bord til Jord var helt kostnadsfrie tjenester, som Green House etablerte på dugnad, vil redskap- og maskinformidlinga ikke være helt gratis for dem som benytter seg av den.

– Utleieren velger selv hvilken døgnpris han ønsker å leie ut maskinen for, og så vil vi ta en liten andel av det. Etter hvert som forsikring også blir inkludert, vil prisen bli noe høyere, forklarer Lunder.

Neste artikkel

Hold traktoren i live i kulda