Ifølge Kukontrollen stod fremdeles 32 prosent av norske kyr på båsfjøs i 2021, noe som tilsvarer 54 prosent av alle melkebesetninger. Med løsdriftstkrav som stadig kommer nærmere, er det mange som nå grubler på veien videre, og hvordan det skal gå an å legge om på en forsvarlig måte.

Derfor tilbyr Innovasjon Norge nå et såkalt forstudietilskudd på inntil 100 000 kroner, til bønder som vurderer omlegging, men er usikker på hva som er den beste veien å gå, melder Tine. Støtta skal brukes til å utrede gårdens ressurser, finne tålegrensen for investeringer, og kartlegge ulike alternativer for å få kyrne på løsdrift, slik at det blir lettere for hver enkelt å ta gode beslutninger til det beste for drifta og familiens framtid.

Målgruppa er spesielt små og mellomstore bruk som fremdeles driver på bås, som allerede er en gruppene som Innovasjon Norge gir særskilt prioritering i 2023.