Sencor er et bredtvirkende ugrasmiddel til potet- og gulrotproduksjon, som fungerer gjennom opptak i blader og røtter, skriver Norsk Landbruksrådgiving. Virkestoffet i Sencor, metribuzin, er egentlig nå forbudt, men det foreligger en dispensasjon, som gjør at norske bønder kan bruke det i vekstsesongen 2023. Det betyr at flytende Sencor er tillatt brukt i potet mellom 15. mars og 13. juli 2023, og i gulrot i perioden 20. mars til 18. juli.

Sencor kommer i to forskjellige varianter; Sencor WG 70 og Sencor SC 600. Førstnevnte er ikke lenger i produksjon og vil derfor ikke være tilgjengelig hos forhandler denne vekstsesongen. For de som har dette preparatet på lager, anbefaler NLR å sørge for å bruke det opp innen dispensasjonen går ut. Forsøk med Sencor SC 600 i Norge, viser at denne varianten har omtrent samme ugrasvirkning som WG 70, og at det ikke utgjorde noen forskjell på avling.

Bakgrunnen for dispensasjonen er at metribuziner en viktig og sentral del av ugrasbekjempelse i potet og gulrot, og at det eneste alternativet som virker like bredt, og har jordvirkning, er Fenix. Sencor og Fenix virker uansett ikke helt likt, og det er i tillegg forbundet risiko for resistens ved å bare bruke ett preparat i så store kulturer. Hva som skjer når dispensasjonen går ut, er foreløpig usikkert.