Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Eurokursen slo hardt

Var det dårlige traktoråret et unntak, eller en ny normal? Konsekvensene for forhandlernettet kan bli store om det dårlige traktorsalget er en varig trend.

VALUTA: En svekket krone gjorde at flere importører måtte heve prisene kraftig. Foto: Produsenten
VALUTA: En svekket krone gjorde at flere importører måtte heve prisene kraftig. Foto: Produsenten

Det legges trolig strategier med ulike scenarier rundt om hos flere importører og forhandlere i disse dager. 2 600 traktorer er ikke nok til å mette alle munner i bransjen. Salget må opp ganske fort, for at det ikke skal gå ut over jobbene til noen.

Heldigvis er det flere importører som forteller at et godt redskapssalg retter opp en del av inntrykket. Kanskje har det opparbeidet seg et etterslep, som vil tas igjen med en positiv utvikling i pandemien og euroen. Flere av dem i bransjen som vi har snakket med, er imidlertid skeptiske. At det blir færre og større gårdsbruk må merkes, selv om det også gir seg utslag i at vi trenger større traktorer.

Annonse

Fra før hadde stigende eurokurs gjort traktorer rundt 50 prosent dyrere på ti år. Da det kortvarige valutasjokket i mars/april ga seg, stabiliserte euroen seg på et nivå som var fem–ti prosent høyere enn for ett år siden.

Leveringsvansker på grunn av koronastengte traktorfabrikker, skal ha vært et mindre problem. Noen opplevde det i fjor vår, men produsentene skal ha hentet seg ganske raskt inn igjen.

Spørsmålet er da om usikkerhet rundt egen situasjon, og samfunnet ellers, gjorde bøndene forsiktige med å investere i ny traktor. Flere peker heller på at nedgangen i antall bruk har slått ut, og antyder at færre og større bruk slår ut i form av større traktorer. Kanskje er det også slik at mange har bestemt seg for å tyne ett, to eller tre år ekstra ut av traktorens levetid.

Neste artikkel

Når det som ikke skulle skje, likevel skjer