Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ode til ekspertene

Tunge teoretikere vil deg som bonde vel.

SI JA: Neste gang en rådgiver, ekspert eller forsker banker på døra, og på et eller annet vis vil komme med innspill til drifta di, vær nysgjerrig.Foto: Morten Livenengen Berntsen
SI JA: Neste gang en rådgiver, ekspert eller forsker banker på døra, og på et eller annet vis vil komme med innspill til drifta di, vær nysgjerrig.Foto: Morten Livenengen Berntsen

FØRST MÅ JEG bare få si at det er hyggelig å være tilbake. Kanskje du ikke engang merket at jeg har vært borte, men det har jeg altså. Ett års tid har jeg nemlig jobbet som fagrådgiver på svin i Strand Unikorn, som er en del av Norgesfôrkjeden. Og innholdet i denne ytringen er en direkte avledning av dette skrivepauseåret.

VED SIDEN AV å være journalist, er jeg bonde. Og som dere har førstehåndskjennskap til, som bonde er det en hel stabel med ting man må kunne, og forholde seg til. Dyra skal ha fôr som er perfekt tilpasset. Jord og planter skal ha riktig næring til rett tid. HMS skal ivaretas. Og så videre. Og så videre.

OG MYE AV DETTE ivaretar vi selv. Vi tilegner oss kunnskap og bygger erfaring. Vi kjenner dyra våre best sjøl, og vi kjenner gårdens og våre egne forutsetninger best sjøl. Å finne sin egen vei for sin egen drift, synes jeg er viktig. Men så er det likevel en haug med ting som vi etter min oppfatning, trenger eksperthjelp til. For bak kraftfôret du kjøper, motoren som sitter i traktoren, gjødsla du bruker på enga og lampa som lyser i fjøset, ligger det også mye arbeid.

JEG LÆRTE MASSE av året mitt i Strand. Jobben som ligger bak å lage kraftfôret til dyra våre, imponerer meg. Kan det være så himla komplisert tenker du kanskje? Er det ikke bare litt ulike kornråvarer, litt protein og noe vitaminer som er blanda sammen, og kjørt ut til våre siloer? Selvfølgelig er det ikke det. Hos alle fôrprodusentene sitter det godt skolerte folk som er oppslukte i våre dyrs helse, og faktisk også i vår økonomi. De tar ut interessen i å tilpasse kraftfôret, blant annet til det enkelte dyrs art, alder, helsestatus og ytelse. De optimerer resepter ned til det minste mikromineral, for at dyra i fjøset skal få det de trenger. De bekymrer seg over treige mager, løse mager, dårlige klauver, manglende appetitt og liten tilvekst.

Annonse

OG I TILLEGG skal de håndtere sure bønder, sure kollegaer, sure konkurrenter, sure datamaskiner, sure systemer og sure tider. Kanskje er det litt derfor at du og jeg heller sikter oss inn på et yrkesliv som bonde. For å slippe mange av de faktorene som eksisterer i arbeidslivet. For det er ofte, synes jeg i alle fall, lettere å få gode svar og respons hos grisen, enn på sjefens kontor. Og det trenger ingen av mine tidligere eller nåværende sjefer å ta personlig.

DET KAN VÆRE en utakknemlig jobb å presse mer fagstoff og gode ekspertargumenter på oss bønder. Vi har hørt det før, sett det før, prøvd det før og far din har sagt at sånn har vi alltid gjort det her. Og bønders erfaringsbank er uten tvil unik, men bak ekspertenes uttalelser ligger det gjerne årevis med relevant forskning. Hadde det ikke vært for at noen velger den svært teoretiske veien, gjerne via både master- og doktorgrader og professorater, hadde vi i bunn og grunn verken hatt det dyrematerialet vi har i dag, eller den teknologien vi har i dag.

JEG HAR BLITT enda mer bevisst på at den teoretiske og grundige vitenskapen rådgiverapparatet besitter, er til vår benyttelse. Som nevnt, disse folka er ofte like interesserte i ditt virke som du er, bare på en litt annen måte. De bruker sene kvelder på å lage våtfôringsresepter til akkurat deg og din gris, og de har innrammede purkeskulderblad på kjøkkenet. Så neste gang en rådgiver, ekspert eller forsker banker på døra, og på et eller annet vis vil komme med innspill til drifta di, vær nysgjerrig. Ikke vær flau, grav og spør, og si ja. Bli med på små feltforsøk, test noe nytt og gi tilbakemelding. På den måten fortsetter vi alle å dra i samme retning.

OG ELIN OG KATHRINE, takk for all lærdom og deres omsorg for grisen gjennom tarmen.

Neste artikkel

Ny parasittbrosjyre