Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Still krav til regnskapsføreren

Du trenger ikke å kunne alle reglene selv, men vit i det minste hva du kan forvente at en regnskapsfører skal ha kontroll på for deg.

MÅ PÅ PLASS: Det er ikke så mye som skal til for at du er sikra støtte til avløser ved sykdom eller barsel, men det er viktig at det er på plass, før behovet oppstår.
MÅ PÅ PLASS: Det er ikke så mye som skal til for at du er sikra støtte til avløser ved sykdom eller barsel, men det er viktig at det er på plass, før behovet oppstår.

I NORSK LANDBRUK nummer 15, skreiv jeg om Thor-Erik Jensen, som opplevde at han måtte legge ut for avløser selv, da han plutselig ble syk. Årsaken var at drifta og næringsinntektene fra gården, sto oppført på kona, selv om det er ham selv som jobber hjemme på fulltid.

JENSEN OG KONA bestemte seg for det litt uvanlige oppsettet da de tok over gården, i et forsøk på å jevne ut pensjonsopptjeninga dem imellom. I mange år dreiv de gården, lykkelig uvitende om de negative konsekvensene av valget. Først da Jensen ble akutt syk, oppdaget de at det skapte problemer for dem.

DET GIKK HELDIGVIS bedre enn fryktet, fordi han forholdsvis raskt kunne komme tilbake igjen i arbeid, og dermed ikke ble sittende med en uhåndterlig stor utgift til ekstra avløsning. Men det var ingen selvfølge at han skulle klare det. Hvis sykeleiet hadde blitt langvarig, kunne han hatt behov for å lønne en avløser i lang tid. I en allerede usikker tid med stigende priser på omtrent alt, kunne en slik ekstra utgiftspost, ha blitt en stor byrde.

SOM SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE er man selvsagt selv ansvarlig for at slike ting er på plass og i orden. Men selv om bønder er tusenkunstnere, som må kunne litt om alt, er det likevel forståelig at det er krevende å manøvrere seg trygt gjennom alle de byråkratiske labyrintene, med sine intrikate hindre og snublefeller, og komme ut i den andre enden med absolutt alt på stell. Imellom å skulle svare på ørteogførti spørsmål i internkontrollen i KSL, huske på alle frister for diverse søknader, registrere ditt og dokumentere datt, så er det ikke så rart at enkelte deler av det byråkratiske terrorveldet, en gang i blant kan bli feil.

Annonse

DERFOR FINNES DET heldigvis regnskapsførere og fagfolk som kan sette seg inn i slikt, så du slipper. Likevel hender det at det glipper, også for fagfolkene som kan slikt. For Jensens vedkommende var det dessverre ingen som klarte å fange opp at de hadde organisert seg, på en måte som gjorde at de manglet rett på støtte ved sykdomsfrafall. Selv om, eller kanskje rettere sagt fordi, de brukte en regnskapsfører, regnet de også med at alt var i orden.

IFØLGE BONDELAGS-ADVOKAT Midling-Hansen skal man kunne forvente at en regnskapsfører er kjent med disse regelverkene, og hvilke velferdsordninger som er relevante for bønder og selvstendig næringsdrivende. Likevel skjer det rett som det er, at man kanskje har en regnskapsfører som ikke har satt seg godt nok inn i dette, og som ikke på eget initiativ sjekker at alt er i orden. Det er vel med regnskapsførere som med alle andre; heller ikke de er orakler som kan og vet alt.

DERFOR ER DET SÅ VIKTIG å bruke litt tid til å sette seg inn i det man kan forvente at regnskapsførere og rådgiverapparat skal kunne bistå med. Man skal selvsagt ikke trenge å kunne alle regelverkene og eventualitetene på rams, men det å ha en grov oversikt over hva man bør ha i orden, kan hjelpe. Slik kan man selv fange det opp dersom man har en regnskapsfører som ikke snakker om velferdsordningene på eget initiativ.

ER DU I TVIL om at alt er som det skal, for at du skal få velferdsytelser fra staten, så spør regnskapsføreren selv, råder Midling-Hansen. Opplever du at det mangler på kunnskap eller vilje til å sette seg inn i regelverkene, så bytt regnskapsfører til en som er kjent med landbruket. Det er tross alt kun deg selv det går utover om det viser seg å være noe feil.

Neste artikkel

Ikke vent til uhellet er ute